1. Strona główna
  2. Blog
  3. Hybrydowy system ERP jako sposób na udaną cyfrową transformację przedsiębiorstwa?

Nowe technologie wywierają coraz większy wpływ na cykl funkcjonowania przedsiębiorstw. Od tego trendu nie ma już odwrotu. Jednak firmy znajdują się na różnym poziomie wdrażania tychże technologii – pionierzy już w pełni korzystają z ich funkcji, z kolei inni dopiero stawiają w tej materii pierwsze kroki. Jak zatem przeprowadzić udaną transformację cyfrową przedsiębiorstwa?

Wykorzystanie przez firmy cyfrowych technologii to w tym momencie coś zdecydowanie więcej niż tylko automatyzacja niektórych wewnętrznych procesów czy wykorzystanie aplikacji mobilnych do zarządzania danymi. Technologia “dziś” to już m.in. uczenie maszynowe, analizy predykcyjne czy sztuczna inteligencja (AI). Rosnąca dostępność i wykorzystanie zaawansowanych i zautomatyzowanych analiz danych to kolejny przykład tego, jak technologia napędza transformację cyfrową i zmienia rzeczywistość, w której działają współczesne przedsiębiorstwa.

Dosłownie z każdym miesiącem coraz więcej małych i średnich firm zaczyna korzystać z procesów przechowywania i przetwarzania informacji w chmurze. Jeszcze kilka lat temu ta grupa była mocno negatywnie nastawiona do tego typu usług – nie do pomyślenia było dla nich, żeby przechowywać swoje poufne dane biznesowe “gdzieś tam, w jakiejś chmurze”.

Aczkolwiek wciąż na rynku jest pewna liczba firm, które zbyt sceptycznie odnoszą się do korzystania z tego typu ułatwień technologicznych. Zazwyczaj ich obawy powstają ze zbyt bezkrytycznego ulegania branżowym mitom. Swoim zachowaniem sami podcinają sobie biznesowe skrzydła. Ta ciągła niechęć nie tylko pozbawia ich nowych potencjalnych klientów, ale równocześnie winduje koszty codziennego funkcjonowania.

czytaj też: JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA OPROGRAMOWANIE ERP W 2018 ROKU? ZOBACZ NASZE PROGNOZY

Jak zatem stopniowo przekonać tego typu firmy do zmiany swojego podejścia? Na początek najlepiej będzie znaleźć rozwiązanie pośrednie. Z jednej strony takie podejście zapewni menadżerom poczucie bezpieczeństwa (przechowywanie najbardziej wrażliwych danych oraz ich kopii na dyskach zewnętrznych offline), a z drugiej pokaże część możliwości technologii w praktyce w innych obszarach. W takim przypadku korzystne będzie wykorzystanie hybrydowego systemu ERP, który łączy technologię lokalną i chmurę.

jak system erp można wdrożyć w modelu hybrydowym?

System ERP łączy różne procesy biznesowe – sprzedaż, przetwarzanie zamówień, inwentaryzację itp. – wewnątrz przedsiębiorstwa, a także często łączy je z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak klienci i partnerzy firmy. Tego typu integracja jest podstawową cechą transformacji cyfrowej i zapewnia firmie wiele korzyści, takich jak chociażby zdolność do szybszego reagowania na zmieniające się potrzeby i pojawiające się okazje biznesowe.

Wspomniane już firmy podchodzące z dystansem do pełnej transformacji cyfrowej mogą chcieć zachować pewną elastyczność – pozostawić niektóre procesy lub funkcje niezintegrowane. Mogą przetestować nową funkcjonalność, zanim zdecydują się na jej wprowadzenie w pełnym wymiarze do swojego biznesu. W tym wariancie dobrze sprawdzają się platformy chmur hybrydowych, w którym – w razie potrzeby – przesuwające się między chmurami publicznymi i prywatnymi platformy oferują sposób na uzyskanie elastyczności i opcji wdrażania w obliczu ograniczeń kosztów i zmieniających się potrzeb, które mogą zmieniać się sezonowo lub w oparciu o cykl sprzedaży. Elastyczność i skalowalność hybrydowego systemu ERP sprawia ponadto, że wszelkie testy są łatwiejsze i szybsze do przeprowadzenia.

Podsumowując, trwająca transformacja cyfrowa może skłonić wiele organizacji do ponownego przemyślenia sposobu, w jaki prowadzą swoją działalność, a także tego, w jak odnoszą się do wszystkich zewnętrznych podmiotów – od dostawców po klientów.

czytaj też: CZYM JEST RODO? CZY TWOJA FIRMA JEST NA NIE GOTOWA?

Jednocześnie dni wielkich i ogromnie kosztownych, wyłącznie wewnętrznych, projektów IT są już policzone. Koniec i kropka. Pozwolić sobie może na nie już coraz mniej firm, a nawet te największe rozumieją, że dzięki optymalizacji kosztów w tej materii mogą lepiej spożytkować zaoszczędzone środki.

Warto również pamiętać o dynamice zmian, jakie zachodzą na rynku sprzętu i oprogramowania IT. Nie chodzi wyłącznie o powstawanie nowych rozwiązań, ale również szybkie starzenie się tych już dostępnych. To wszystko otwiera drzwi do dalszego wzrostu hybrydowych rozwiązań ERP.