WDROŻENIE

Wdrożenie IPOsystem rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem produkcją w zakładach
o dowolnej wielkości, w których pojawiają się zmienne, takie jak nowe zlecenia czy nowe
terminy ich realizacji, zmiany norm, wprowadzenie nowych maszyn czy technologii, jak też
zdarzenia niespodziewane, takie jak awarie, absencje czy braki materiałów.

>
WYZWANIA

Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach zmienności wymaga przedefiniowania filozofii funkcjonowania fabryki. Napływ nowych zleceń, konieczność dostosowywania się do wymagań klientów, coraz krótsze serie czy produkcja pod indywidualne zamówienie stają się standardem. Do tego dochodzą zdarzenia niespodziewane, takie jak absencja pracowników, awarie, zatory czy braki magazynowe. Konieczność przeplanowania produkcji oznacza wymierne straty, wiążące się z czasem niezbędnym na opracowanie nowego harmonogramu i wydania ponownych dyspozycji na produkcję, nie mówiąc o tym, że taki świeżo opracowany plan produkcji może być już po kilku minutach od jego wdrożenia nieaktualny wskutek kolejnego nieoczekiwanego zdarzenia. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Niezbędne może być wdrażanie nowych systemów produkcyjnych.

ROZWIĄZANIE

ZASTOSOWANIE

IPOsystem zarządza:

  • Produkcją jednostkową
  • Produkcją małoseryjną
  • Produkcją seryjną
  • Produkcją masową
  • Montażem
  • Utrzymaniem Ruchu
  • Remontami
  • Pracami budowlanymi
  • Projektowaniem
IDEALNE NARZĘDZIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Zadaniem IPOsystem jest autonomiczne podejmowanie decyzji dotyczących kolejności realizacji prac i doboru zasobów do poszczególnych czynności technologicznych i samodzielne sterowanie dostępnymi zasobami bez udziału planistów tworzących harmonogramy i osób dozoru bezpośredniego.

Rola zarządzających w IPOsystem – optymalizacja procesów produkcyjnych i około produkcyjnych oraz szeroko pojęte działania usprawniające (wsparcie dla filozofii Kaizen i Lean Management).

Zadaniem systemów ERP, APS i MES jest dostarczanie informacji wspierających podejmowanie decyzji przez ludzi, którzy decydują o kolejności realizacji i przydziale zasobów do poszczególnych czynności technologicznych.

Rola zarządzających ERP, APS i MES – szybkie i odpowiedzialne decyzje operacyjne.

>

Podjęcie współpracy z UIBS Teamwork było naturalną drogą rozwoju grupy INITIUS. Od początku działalności obsługujemy firmy produkcyjne i wspieramy je w obszarze zarządzania produkcją. Tworzyliśmy autorskie modele i rozwiązania projektowane na miarę potrzeb różnych branż. Wprowadzenie IPOsystem jako modułu rozszerzającego system enova365 dostarcza nowe spojrzenie na zarządzanie procesem produkcji realizowanym przez systemy klasy ERP. Automatyzuje wiele procesów, które do tej pory wymagały uwagi użytkownika. Przy wdrożeniu rozwiązania enova365 i IPOsystem uzyskujemy komplementarne i innowacyjne rozwiązanie dla firmy produkcyjnej. - Radosław Balicki, Dyrektor Initius Sp. z o.o. Sp. k.