1. Strona główna
  2. Blog
  3. Mikroprzedsiębiorco, sprawdź co musisz wiedzieć o JPK!

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek wysyłania JPK_VAT obejmie również mikroprzedsiębiorców. Fiskus szacuje, że do grona podatników VAT zobligowanych do raportowania swoich rozliczeń finansowych właśnie tą metodą dołączy około 1,5 miliona podatników. Okres wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego zakończy się 1 lipca 2018, gdy pozostałe rodzaje JPK wejdą w życie i będą wysyłane na żądanie organu podatkowego.

Cyfryzacja podatków idzie pełną parą!

Decyzja polskiego rządu o cyfryzacji podatków wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, obowiązek w tym zakresie nałożony został na Polskę przez Radę Europejską poprzez dyrektywę ATAD. Celem uchwalenia tego dokumentu jest zwalczanie wszelkich nielegalnych praktyk unikania płacenia podatków, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie rynku wewnątrz Unii Europejskiej. Drugim powodem jest oczywiście konieczność zwiększenia ściągalności podatków i efektywności w zakresie eliminacji, rosnącej w ostatnich latach w ekspresowym tempie, przestępczości gospodarczej bazującej na oszustwach podatkowych. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 1 lipca 2016 roku (pierwotnie obowiązkiem raportowania w standardzie JPK objęte były wyłącznie duże przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2017 roku również te średnie i małe) ułatwia organom skarbowym pracę i znacząco ją przyspiesza.

Kim jest mikroprzedsiębiorca (według polskiego prawa)?

Twoja firma jest definiowana jako mikroprzedsiębiorstwo, jeśli w latach 2016 i 2017 spełniła dwa warunki – zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób (dotyczy pracowników wyłącznie na pełnych etatach; osoby na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim nie są liczone) oraz roczny obrót netto nie przekroczył 2 milionów euro. Widać zatem, że także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą spełniają powyższe warunki i zaliczają się do grona mikroprzedsiębiorców.

Czym jest i jakie są rodzaje plików JPK?

JPK to specjalny format pliku cyfrowego służący przekazywaniu informacji do fiskusa. Niezależnie od branży i rodzaju prowadzonej przez firmę działalności rubryki danych są takie same i umiejscowione w tym samym wirtualnym „magazynie”. Dzięki temu komputerowe algorytmy w ułamku sekundy mogą odnaleźć wszelkie informacje i np. zestawić je z innymi danymi w celu weryfikacji ich prawdziwości i/lub poprawności.

Cyfryzacja podatków znacząco ułatwia i przyspiesza pracę fiskusa – przed wprowadzeniem JPK wszelkie kontrole czy porównywanie danych było realizowane ręcznie przez pracowników urzedów skarbowych. Taka praktyka była bardzo czasochłonna i nieefektywna, obarczona także sporym ryzykiem popełnienia błędu. Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala z łatwością analizować ogromne zbiory danych w czasie rzeczywistym. Fiskus może też znajdować np. puste faktury i transakcje łamiące prawo, co przekłada się na uszczelnienie całego systemu podatkowego.

JPK z perspektywy przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca – płatnik VAT – będzie prawnie zobowiązany przesyłać na bramkę Ministerstwa Finansów plik JPK_VAT zawierający ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT z poprzedniego miesiąca. Jeśli natomiast firma nie jest płatnikiem VAT, wówczas – zaczynając od 1 lipca 2018 roku, na ewentualne wezwanie organu podatkowego – przedsiębiorca będzie zobowiązany dostarczyć inne rodzaje JPK, takie jak np. JPK_FA (faktury VAT), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_WB (wyciągi bankowe), JPK_MAG (ewidencja magazynu), JPK_PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) czy JPK_EWP (ewidencja przychodów). Oczywiście proces cyfryzacji podatków w Polsce cały czas trwa i będzie jeszcze ewoluował, co poskutkuje zapewne powstaniem nowych struktur JPK i/lub modyfikacją tych dotychczas istniejących. Już teraz Ministerstwo Finansów głośno deklaruje powstanie, kluczowej z punktu widzenia właśnie mikroprzedsiębiorców, struktury JPK_Paragon.

E-kontrola podatkowa w praktyce

Podsumowując, już za kilka dni wszyscy przedsiębiorcy prowadzący firmy w naszym kraju będą należeli do systemu cyfrowej kontroli podatkowej. Umożliwi to fiskusowi szybsze, tańsze i przede wszystkim skuteczniejsze weryfikowanie danych i wyszukiwanie nieprawidłowości.

Pamiętaj też, że fiskus nie może wymagać od Ciebie przesłania rodzaju pliku JPK, który nie ma zastosowania w Twojej firmie. Zatem jeśli np. rozliczasz podatek dochodowy w formie ryczałtu, wówczas nie masz obowiązku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, a co za tym idzie Urząd Skarbowy nie może prosić Ciebie o dostarczenia pliku JPK_PKPiR.