Rozwój technologii to przede wszystkim nowe szanse i wyzwania, ale jednocześnie też wzrost ryzyka kradzieży wrażliwych informacji. Dlatego dziś porozmawiamy o confidential computing i zabezpieczeniu danych biznesowych.

Czym jest confidential computing?

Termin ten oznacza ochronę używanych danych poprzez dokonywanie obliczeń w sprzętowym zaufanym środowisku wykonywania – Trusted Execution Environment. TEE jest specjalnym środowiskiem, które wymusza wykorzystanie wyłącznie autoryzowanego kodu. W praktyce oznacza to, że dostęp do danych spoza TEE nie jest możliwy.

Dbają o to specjalne wbudowane kody szyfrujące, które sprawiają, że wszelkie transakcje i modyfikacje są bezpieczniejsze. Aby odszyfrować dane, wymagany jest specjalny klucz. Powinien on być niewidoczny.

Dzięki temu, nawet jeśli komuś uda się włamać do systemu i pozyskać przechowywane tam zaszyfrowane dane, będą one zupełnie bezużyteczne, bez wspomnianego wyżej klucza. Taki atak wyrządzi nam więc zdecydowanie mniej krzywd, jednocześnie będzie też mniej opłacalny dla samych atakujących.

Confidential computing to nie tylko zapobieganie cyberatakom…

Wiodącym przeznaczeniem confidential computing jest oczywiście zapobieganie cyberatakom i ochrona danych. Technologia ta ma jednak także praktyczne zastosowanie w biznesie – może wspierać zarządzanie relacjami biznesowymi oraz wymianą informacji pomiędzy partnerami, minimalizując niepotrzebne ryzyko.

Bezpieczne środowisko, jakie zapewnia confidential computing, chroni wszelkie prawa własności intelektualnej oraz niejawne informacje obu stron. Możemy też wykluczyć możliwość wglądu w określone informacje partnera biorącego udział w procesie. Same transakcje są weryfikowane bez udostępniania wrażliwych danych.

Confidential computing sprawdzi się świetnie w wielu branżach, m.in. w sektorze prawnym, bankowym, handlowym czy finansowym. Eksperci podkreślają też, że bardzo szybko technologia ta może znaleźć masowe zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Informacje dotyczące pacjentów mają charakter bardzo wrażliwy i trzeba im zapewnić szczególną ochronę. Również firmy farmaceutyczne, pracujące nad nowymi lekami, muszą zapewnić poufność przetwarzania danych, z których korzystają w całym procesie.