1. Strona główna
  2. Blog
  3. Systemy ERP optymalizują procesy

Presja związana z konkurencyjnością, oczekiwania klientów, rozwój nowych technologii a także ograniczony dostęp do materiałów potrafi mieć wpływ na wydłużenie procesu produkcyjnego. Aby znacznie poprawić wydajność firmy, potrzebne są zmiany w obszarach projektowania, wytwarzania, serwisowania, a także obsługi klienta. Jak skutecznie optymalizować procesy produkcji i dlaczego system ERP jest do tego niezbędny? 

Przepływ informacji oraz materiałów jest kluczowy, aby w sposób terminowy realizować dostawy. Przeciągający się termin dostawy może negatywnie wpłynąć na satysfakcję klienta i doprowadzi do utraty pozycji na rynku. Rozwiązaniem problemu jest system ERP, który możesz integrować z systemami branżowymi, których używasz w firmie. Program enova365 może być integrowany z wieloma systemami m.in.: kurierskimi, magazynowymi WMS, logistycznymi TMS oraz magazynów zewnętrznych, sprzedaży mobilnej, sprzedaży detalicznej POS, sklepów internetowych, portali B2B, produkcyjnymi APS, MES, jak również innym systemami finansowo-księgowymi jak SAP, IFS.

Poziom efektywności pracy w kluczowym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie oraz szybkość rozwoju firmy. Aby zoptymalizować procesy w tym zakresie, najlepiej skorzystać ze sprawdzonych i elastycznych schematów, które dopasujesz w ramach modułu Workflow. Dzięki niemu usprawnisz pracę w poszczególnych działach, a Twoje przedsiębiorstwo będzie rozwijało się zgodnie z ustalonym strategicznie kierunkiem. Workflow enova365 umożliwia definiowanie procesów, w których biorą udział poszczególni pracownicy firmy. W każdym procesie mogą znajdować się dokumenty, dane oraz przede wszystkim zadania dla poszczególnych osób. Przekazywanie zadań od jednego pracownika do drugiego przebiega automatycznie.

Praca zdalna może początkowo wywoływać u przedsiębiorców obawy o zapewnienie wystarczającego bezpieczeństwa danych. Nie są one uzasadnione. W przypadku pracy w modelu home office wysoki poziom zabezpieczeń jest zdecydowanie łatwiej i taniej zapewnić w chmurze, niż na poziomie lokalnego data center. System w chmurze obliczeniowej jest też najbardziej optymalnym kosztowo rozwiązaniem. Czynnik ten ma znaczenie zwłaszcza dla mniejszych firm.

Moduł Produkcja w enova365 umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, kalkulowanie kosztu wytworzenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów. Moduł pozwala na definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć wybierając produkt, związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wybrana, albo wybierając technologię, produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia.

Duża ilość danych magazynowana przez przedsiębiorstwa produkcyjne doprowadza do zastosowania rozwiązań, które usprawnią procesy w firmie. Maksymalna i rzeczywista optymalizacja procesów produkcyjnych zostanie osiągnięta dzięki inwestycji w profesjonalny system wspomagający pracę na każdym etapie. Skontaktuj się z nami i poznaj nowe możliwości drzemiące w Twojej firmie dzięki oprogramowaniu enova365.