1. Strona główna
  2. Blog
  3. Bezpieczeństwo danych w systemach ERP: jak chronić swoją firmę?

Cyberbezpieczeństwo to pojęcie o znacznie większej wadze, niż wiele modnych haseł powiązanych z rozwojem technologii biznesowych. To szczególnie ważne, gdy myślimy o systemach ERP – ich złożoność i centralna rola w działalności przedsiębiorstw czynią je atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. 

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie możemy zauważyć wzrost cyberataków, ale też zaostrzanie regulacji dotyczących ochrony danych w przedsiębiorstwie, dlatego warto chronić systemy informatyczne przed zagrożeniami cyfrowymi – nie tylko, by chronić informacje, ale również markę i reputację przedsiębiorstwa.

Znaczenie bezpieczeństwa danych w organizacji w kontekście ERP

Systemy ERP są niezwykle ważne dla operacji biznesowych; przekłada się to na szereg ryzyk cybernetycznych. Ze względu na ich złożoność i rozległość pełnionych funkcji, trudno jest zarządzać bezpieczeństwem na każdym poziomie systemu. Integracja różnych procesów biznesowych w jednym systemie stwarza ryzyko “efektu domina”, gdzie naruszenie bezpieczeństwa w jednym obszarze może wpłynąć na całą operację. Częsta wymiana danych między systemem ERP a zewnętrznymi aplikacjami i usługami może prowadzić do powstawania luk bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.

Warto zaznaczyć, że przechowują i przetwarzają one ogromne ilości danych, w tym dane osobowe, informacje finansowe i własność intelektualną, co czyni je atrakcyjnym celem dla ataków. Jak pokazują dane zaczerpnięte z innych rynków – przeciętny koszt naruszenia danych w USA wynosi około 8,2 miliona dolarów, a skutki takiego naruszenia mogą obejmować nie tylko straty finansowe, ale również uszczerbek na reputacji i konieczność zadośćuczynienia regulacjom prawnym. Wniosek nasuwa się sam – warto dbać o ochronę danych w firmie ze szczególną pieczołowitością!

Bezpieczeństwo danych w organizacji i firmie

Jak zadbać o ochronę danych w przedsiębiorstwie 

Strategie ochrony danych w systemach ERP mogą przybierać różne formy – oto, jak dbać o bezpieczeństwo danych w organizacji i nie dopuścić do “nieszczelności” systemów informatycznych.

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie jest podstawowym elementem ochrony danych w firmie – zarówno w trakcie ich przesyłania, jak i przechowywania. Użycie silnych algorytmów szyfrujących zapewnia, że nawet w przypadku uzyskania dostępu do danych przez nieupoważnione osoby, ich odczytanie będzie niemożliwe bez odpowiedniego klucza deszyfrującego.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe – MFA

Implementacja MFA znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemów ERP, wymagając od użytkowników potwierdzenia swojej tożsamości poprzez więcej niż jeden mechanizm uwierzytelniający, co utrudnia nieautoryzowany dostęp.

Regularne aktualizacje i łatki bezpieczeństwa

Nieprzerwane monitorowanie i szybkie aplikowanie aktualizacji oraz łatek bezpieczeństwa są kluczowe dla ochrony przed znanymi zagrożeniami i lukami w oprogramowaniu.

Audyt i ciągłe monitorowanie

Regularne przeglądy dzienników audytowych i ciągłe monitorowanie aktywności w systemie ERP pozwalają na szybkie wykrywanie nieautoryzowanych prób dostępu lub innych niepokojących zachowań, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne incydenty.

Jak zwiększyć poziom ochrony danych w firmie? Wybierz ERP w chmurze!

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych może przynieść wiele korzyści w kontekście bezpieczeństwa i ochrony danych w organizacji. Dostawcy usług chmurowych, do których należy m.in. Microsoft Azure, inwestują znaczne zasoby w zaawansowane technologie zabezpieczeń, które często przewyższają możliwości pojedynczych organizacji. Infrastruktura chmurowa projektowana jest z myślą o spełnieniu surowych standardów bezpieczeństwa i ciągłej konserwacji, co obejmuje regularne aktualizacje bezpieczeństwa i łatania luk, monitoring sieci oraz zaawansowane techniki szyfrowania.

Pamiętajmy jednak, że korzystając z ERP w chmurze, nadal warto aktywnie zarządzać zabezpieczeniami aplikacji, danymi użytkownika i konfiguracją dostępu. Podejście to ma swoją nazwę – znane jest jako model odpowiedzialności współdzielonej i wymaga od firm pełnego zrozumienia ich obowiązków (w czym mogą pomóc odpowiednio zaprojektowane szkolenia) oraz ścisłej współpracy z dostawcą usług chmurowych.

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem w systemach ERP jest kluczowe dla zabezpieczenia nie tylko danych, ale również dla ochrony operacyjnej i strategicznej całej organizacji. Warto przyjąć proaktywną postawę i zadbać o regularne audyty, szkolenia z cyberbezpieczeństwa, stosowanie wieloskładnikowego uwierzytelniania oraz szyfrowanie danych, może znacznie zmniejszyć ryzyko cyberataków i związane z nimi konsekwencje dla bezpieczeństwa danych w organizacji.