1. Strona główna
  2. Blog
  3. Nowa wersja enova365 z numerem 2210.3.8

W dniu 25.11.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2210.3.8. Zawiera głównie zmiany dotyczące przepisów związanych z modułem Kadry Płace.

Ponieważ chcemy, żeby oferowany przez nas system ERP enova365 idealnie wpisywał się w potrzeby biznesowe Klientów, nieustannie go rozwijamy, dodając nowe funkcje i integracje. 

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

Najważniejsze zmiany to:

W module Kadry Płace:

  • Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS.
  • Umożliwiliśmy rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r.
  • Dostosowaliśmy „Bilans otwarcia deklaracji PIT” do najnowszej wersji PIT-11(29).
  • Dodaliśmy nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
  • Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia.

W module Księgowość:

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2302) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujące od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązujące od 01.01.2023r.

W module Handel:

  • Umożliwiliśmy wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Gospodarowanie odpadami Umożliwiliśmy wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Korekty dokumentów W konfiguracji relacji handlowo-magazynowej umożliwiliśmy konfigurowanie daty, z jaką powstaje automatyczna korekta dokumentu magazynowego wynikająca ze zmian wartości na podrzędnym dokumencie handlowym (fakturze). Dotąd data ta była zawsze ustalana w oparciu o datę otrzymania podrzędnej faktury (wystawianej w odwróconym obiegu).

Relacje dokumentów Rozszerzyliśmy konfigurację w zakresie możliwości dołączania istniejących dokumentów w relacjach. Obecnie mamy w definicji relacji dwa osobne parametry: jeden decyduje o możliwości dołączania podrzędnego z poziomu nadrzędnego, drugi o dołączaniu nadrzędnego z poziomu podrzędnego.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.