1. Strona główna
  2. Blog
  3. Jak usprawnić zarządzanie projektami z pomocą systemu ERP? [CYKL ŻYCIA PROJEKTU]

Żaden projekt nie zakończy się sukcesem bez odpowiedniego zarządzania nim. Pomoże w tym znajomość i wykorzystanie etapów cyklu życia projektu.

Wszystkie działania w naszym życiu, stanowiące połączenie różnych elementów i działań, które prowadzą do osiągnięcia założonych rezultatów, nazywamy projektami. Myślenie w kategoriach projektowych jest szczególnie istotne w biznesie. Działając w ten sposób zwiększamy szanse powodzenia każdego naszego przedsięwzięcia.

Etapy cyklu życia projektów

Badacze przedstawiają różne modele etapów realizacji projektów. Do nas najbardziej przemawia ten opracowany przez Keelinga, składający się z czterech kroków: konceptualizacji, planowania, wdrożenia oraz zakończenia projektu.

Pierwszy etap, czyli konceptualizacja polega na określeniu istoty przedsięwzięcia, najważniejszych problemów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, przedstawienie oczekiwanych rezultatów oraz audyt posiadanych narzędzi oraz środków koniecznych do realizacji.

Następnie przechodzimy do planowania. Znacie przysłowie Benjamina Franklina “If you fail to plan, you are planning to fail!”? Jest w nim 100 proc. prawdy. Dlatego na tym etapie musisz m.in.: określić i rozdzielić niezbędne działania do osiągnięcia celu, przedstawić strukturę zarządzania projektem oraz przygotować plany awaryjne.

Wdrożenie to faza, która jest dość oczywista i nie wymaga wielkiej charakterystyki. Musimy tutaj pamiętać przede wszystkim o trzymaniu się przyjętego harmonogramu czy kontrolowaniu wykorzystania posiadanych zasobów.

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, oznacza to, że nasz projekt osiągnął założone cele i z uśmiechem na ustach możemy przystąpić do ostatniego kroku, czyli zakończenia projektu. Najważniejszym elementem tej fazy jest stworzenie raportu, w którym zawarte zostaną informacje na temat kosztów, czasu i jakości projektu, a także ocenie poddany zostanie zespół projektowy i realizacja założonego planu.

To tyle w pierwszej części artykułu. W kolejnej pokażemy Wam, jak w praktyce system ERP pomaga w zarządzaniu projektami.