1. Strona główna
  2. Blog
  3. Zmiany w split payment od 1 listopada

Od 1 listopada 2019 r. skończy się dobrowolność w stosowaniu split payment (mechanizm podzielnej płatności), który będzie obowiązkowy w wielu branżach.

Do tej pory podatnik miał możliwość wybrania, czy opłacając fakturę zastosuje split payment. Od listopada mechanizm podzielnej płatności będzie obowiązkowy w branżach, które obecnie są objęte reżimem odwrotnego obciążenia VAT i zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Dotyczy to blisko 150 grup towarów i usług, wśród których wymienić można:

– odpady, złom, surowce wtórne;
– wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
– elektronika m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tonery, tusze, dyski twarde;
– paliwa samochodowe, oleje smarowe i opałowe;
– prawa do emisji gazów cieplarnianych;
– roboty budowlane i okołobudowlane;
– węgiel i produkty węglowe;
– handel częściami do samochodów i motocykli.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe w przypadku dokonywania płatności spełniających równocześnie dwa warunki:

1) jednorazowa wartość transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty oraz
2) transakcja dotyczy nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Wraz z wprowadzeniem reżimu podzielonej płatności umożliwiono zbiorcze przelewy w systemie split payment, które do tej pory nie były możliwe. Zbiorczy komunikat przelewu może obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika od jednego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc oraz zawierać kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych na tych fakturach. Z kolei w miejsce informacji o numerze faktury podatnicy będą wpisywać okres, za który dokonywana jest płatność.

Obligatoryjny split payment dotyczy branż szczególnie narażonych na wyłudzenia skarbowe, chodzi więc o wyeliminowanie ryzyka nieodprowadzania zapłaconego podatku VAT oraz innych nadużyć.

Oprogramowanie enova365 jest gotowe, aby pomóc odnaleźć się firmom w nowej rzeczywistości. System umożliwia wprowadzanie do systemu rachunków VAT oraz powiązanie ich z odpowiednimi rachunkami rozliczeniowymi, usprawnia zarządzanie realizacją przelewów MPP i wspiera rozliczanie rozrachunków realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. Wszystkie funkcjonalności związane ze zmieniającymi się przepisami prawa są opracowane z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczane użytkownikom enova365 bezpłatnie w ramach pakietu aktualizacji.

ZOBACZ TEŻ: SPLIT PAYMENT W SYSTEMACH ERP