1. Strona główna
  2. Blog
  3. Mechanizm podzielonej płatności w systemie ERP

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązkowy split payment wiąże się też ze zwiększonymi obowiązkami.

Każdy podatnik sprzedający i nabywający te towary lub usługi musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych rozliczeń nie można posługiwać się rachunkiem osobistym, który może być przez osoby fizyczne wykorzystywany w działalności.

Kto musi korzystać z MPP – mechanizmu podzielonej płatności?

Do stosowania mechanizmu obowiązkowego split payment zobowiązani są podatnicy rozliczający się przy pomocy faktur (B2B), których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku do ustawy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest wyższa niż 15 000 zł (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności).

Obligatoryjny MPP ma mieć zastosowanie w odniesieniu do płatności dotyczących faktur dokumentujących transakcje:

  • dokonane między podatnikami (także zwolnionymi);
  • z których kwota należności ogółem, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty;
  • których przedmiotem są towary i usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT;
  • do 31 października br. objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia czy zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej, z zał. nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT;
  • oraz nieobjęte obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia czy zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej, takie jak części do pojazdów silnikowych, węgiel, maszyny i urządzenia elektryczne.

Jak ułatwić rozliczenia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i VAT?

W związku ze zmianą przepisów, jest konieczne m.in. dostosowanie mechanizmów obsługi faktur czy zleceń przelewów do mechanizmu podzielonej płatności. System enova365 umożliwia obsługę rozliczeń realizowanych zarówno w modelu tradycyjnym, jak i split payment.

Mechanizm podzielonej płatności – i związany z nim brak dostępu do środków VAT – może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorców. Analizy cash flow oraz Business Intelligence pozwalają sprawniej zarządzać i kontrolować finanse Twojego przedsiębiorstwa. Webservice bankowy pozwala na bieżąco kontrolować stan kont firmowych.