1. Strona główna
  2. Blog
  3. Business Intelligence – co to? Jak działają systemy BI?

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co to jest Business Intelligence – BI stało się kluczowym elementem strategii zarządzania danymi w każdej nowoczesnej organizacji. Powszechnie przyjęta definicja mówi, że BI to “zestaw metodologii, procesów, architektur i technologii, które transformują surowe dane w znaczące i użyteczne informacje, umożliwiające skuteczniejsze wglądy strategiczne, taktyczne i operacyjne oraz podejmowanie decyzji”. BI łączy w sobie analizę biznesową, eksplorację danych, wizualizację danych, narzędzia i infrastrukturę danych oraz najlepsze praktyki, aby pomóc organizacjom podejmować decyzje oparte na danych.

Jak działają systemy Business Intelligence?

BI wykorzystuje oprogramowanie, które agreguje dane biznesowe i prezentuje je w przystępnych formach – mogą to być na przykład raporty, wykresy czy grafiki. Dzięki narzędziom Business Intelligence użytkownicy biznesowi mogą uzyskać dostęp do różnych typów danych i analizować je, aby zyskać wgląd w funkcjonowanie firmy. BI jest procesem opartym na technologii do analizowania danych i dostarczania informacji, które pomagają kadrze kierowniczej, menedżerskiej oraz innym pracownikom podejmować świadome decyzje biznesowe.

Systemy Business Intelligence przetwarzają dane za pomocą określonych procesów (najczęściej nazywanych ETL: Extract, Transform & Load) – wydobycia danych, samego przetwarzania i agregację. W przypadku, gdy używamy ich do zarządzania bazą danych – umożliwiają realizację wszelkich operacji na danych wprowadzonych do bazy, aby efektywnie wykorzystywać je do uzyskiwania wnikliwych analiz.

Business Intelligence

Znaczenie oprogramowania Business Intelligence dla firm

BI umożliwia firmom przekształcanie surowych danych w istotne informacje, wspierając w ten sposób strategiczne podejmowanie decyzji. Narzędzia Business Intelligence analizują i wizualizują dane z wielu źródeł, ujawniając trendy i nieścisłości, co pozwala na podejmowanie działań w czasie rzeczywistym.

Raporty generowane przez systemy BI pozwalają firmom śledzić wydajność, identyfikować preferencje klientów, poprawiać efektywność łańcucha dostaw oraz podejmować szybsze i bardziej precyzyjne decyzje. Logicznym zatem wydaje się stwierdzenie, że wdrożenie systemów BI przynosi firmom znaczącą wartość, umożliwiając lepsze zrozumienie rynku, optymalizację procesów i zwiększenie konkurencyjności – przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyższą efektywność operacyjną i strategiczną.

Narzędzia Business Intelligence w systemach Initius

W oferowanych przez nas systemach także znajdziesz moduły odpowiedzialne za Business Intelligence! W TRIVA ERP znajdziesz funkcjonalności wspierające procesy biznesowe, w pełni zgodne z aktualnymi przepisami polskiego prawa gospodarczego. System oferuje spersonalizowane raporty i analizy, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania danymi i wspierania procesów decyzyjnych w firmie. Ważną funkcją TRIVA jest możliwość weryfikacji kontrahentów na tzw. białej liście VAT lub w rejestrze GUS, a także obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych i innych procedur księgowo-prawnych, co przyspiesza pracę odpowiednich działów.

Podobnie jest w przypadku modułu BI w enova365. Informacje pozyskane za pomocą tego modułu (na przykład dotyczące KPI) są dostępne dla wszystkich operatorów systemu, nie tylko dla kierownictwa czy analityków. System Business Intelligence gromadzi wszystkie dane w jednym miejscu – są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, oferując użytkownikom szerokie możliwości przygotowywania zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi analitycznych (choćby popularny Microsoft Excel).

Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania Business Intelligence?

Implementacja systemów Business Intelligence przynosi firmom szereg korzyści. Za pomocą systemów BI, takich jak te oferowane przez Initius, organizacje mogą efektywniej zarządzać swoimi operacjami, poprawiać procesy decyzyjne i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku.

Spersonalizowane raporty i analizy, dostęp do danych w czasie rzeczywistym i zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają na głębsze zrozumienie i efektywniejsze zarządzanie działalnością biznesową. Funkcje te ułatwiają przedsiębiorstwom przystosowanie się do zmieniającego się środowiska rynkowego – warto zatem zastanowić się nad wdrożeniem BI w przedsiębiorstwie.