1. Strona główna
  2. Blog
  3. Polski Ład – najważniejsze zmiany w obszarze CIT w 2022

Fala zmian wywołanych Polskim Ładem nie ominęła również podatku CIT. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Na łamach naszego bloga analizowaliśmy już najważniejsze zmiany w prawie dotyczące handlu, jak również podatkowe nowości w obszarze PIT wprowadzone przez Polski Ład. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, co nowego słychać w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany wspierające innowację

Zmiany w CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2022 mają na celu m.in. wspieranie przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania. Ustawodawca przygotował szereg ulg w tym obszarze.

Ulga na prototypy

Wszystkie podmioty pracujące nad prototypami i wprowadzające na rynek nowe rozwiązania mogą liczyć na obniżkę podatku. Ulga w postaci odliczenia 30 proc. wszystkich kosztów wytworzenia oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu od podstawy obliczenia podatku. Warto jednak zaznaczyć, że ulga ta nie może w jednym roku podatkowym przekroczyć 10 proc. dochodu z działalności gospodarczej.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Oczywiste jest, że tworzenie nowych rozwiązań nie byłoby możliwe bez innowacyjnych fachowców. Dlatego dla każdego pracownika, który poświęcił przynajmniej 50 proc. swojego czasu pracy w danym miesiącu na projekty B+R, ustawodawca przygotował ulgę podatkową. Mowa o możliwości zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej.

Ulga na robotyzację i podatek minimalny

Polski Ład “zachęca” również firmy do inwestowania w robotyzację – każdy podmiot, który zakupi i zainstaluje przemysłowego robota może skorzystać z odliczenia od swojego dochodu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację.

Jednak zmianą, która budzi największe kontrowersje – zdaniem wielu ekspertów jest to jedna z najdalej idących zmian wprowadzonych przez Polski Ład – jest wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Obejmuje on każdy podmiot, który w danym roku podatkowym poniósł stratę lub jego udział w dochodach innych niż z zysków kapitałowych nie przekracza 1 proc. Na podatek minimalny składa się: 0,4 proc. przychodów i 10 proc. wydatków nadmiarowych.

Powyższe zmiany stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej nowości w obszarze CIT wprowadzonych przez Polski Ład. Każdemu przedsiębiorcy sugerujemy, żeby samemu dodatkowo zgłębić ten temat, a w razie wątpliwości skorzystać z porady doradcy podatkowego.

Trzeba również pamiętać, że niektóry zmiany będą istotne już w trakcie roku, a pozostałe przypomną o sobie podczas rozliczeń 2022. Dlatego szczególnie ważne jest, aby korzystać z oprogramowania ERP, które jest nieustannie aktualizowane i dopasowywane do zmian prawnych. Takim właśnie systemem ERP jest enova365.