1. Strona główna
  2. Blog
  3. Zmiany podatkowe w PIT wprowadzone przez Polski Ład

Kontynuujemy temat zmian związanych z wejściem w życie Polskiego Ładu. Dziś na naszym blogu analizujemy, jakie nowości pojawiły się w obszarze PIT.

Najważniejsze zmiany w PIT 2022

W temacie podatku dochodowego od osób fizycznych najwięcej czasu należy poświęcić dwóm kluczowym zmianom. Pierwsza z nich to zwiększenie kwoty wolnej od podatku, która do tej pory wynosiła 8 tys. złotych. W 2022 roku kwota ta wzrosła do 30 tys. złotych. Oprócz tego, do końca 2021, w przypadku dochodów przekraczających tę wartość, kwota zmniejszająca podatek (1360 zł) malała wraz ze wzrostem dochodów. Obecnie kwota zmniejszająca podatek jest stała, niezależnie od wysokości dochodów, i wynosi 5100 zł.

Druga kluczowa zmiana to podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych (do tej pory wynosił on 85 528 zł). Gdy przekroczymy tę wartość, wówczas obowiązuje nas stawka podatkowa w wysokości 32 proc. Progi podatkowe w Polsce zostały zmienione pierwszy raz od 12 lat. Eksperci prognozują, że ta decyzja sprawi, iż nawet o połowę zmniejszy się liczba osób objętych 32 proc. stawką podatkową.

Zmiany w składce zdrowotnej 2022

Polski Ład wprowadził również spore zmiany w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Przede wszystkim zmienił się sposób wyliczania tej składki. Teraz jej wysokość zależy m.in. od wysokości dochodu, a także formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przychylnością przedsiębiorców z pewnością nie spotka się też informacja, iż od 1 stycznia 2022 nie można już odliczać składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy. Zmienił się też termin płatności składek – wpłat należy dokonywać do 20. dnia następnego miesiąca.

Polski Ład – pozostałe zmiany w PIT 2022

Warto jeszcze wspomnieć o tzw. uldze na klasę średnią. Może z niej skorzystać każda osoba osiągająca roczne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w przedziale 68 412 – 133 692 zł. W praktyce ulgę można wykorzystać na dwa sposoby: w zeznaniu rocznym lub wyliczając zaliczki na podatek dochodowy w czasie roku. W założeniu ustawodawcy ulga ta ma niwelować zlikwidowanie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego. W 2022 roku pojawiły się także dwie nowe stawki podatkowe od przychodów ewidencjonowanych – 14 i 12 proc.

Na koniec warto przypomnieć, że system ERP enova365 jest regularnie aktualizowany i zapewnia wszystkim swoim użytkownikom zgodność funkcjonowania z aktualnie obowiązującymi zmianami w przepisach (w tym w ramach Polskiego Ładu). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy też do zapoznania się ze zmianami w prawie dotyczącymi handlu, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.