1. Strona główna
 2. Blog
 3. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI): monitorowanie za pomocą systemu ERP

Umiejętność precyzyjnego pomiaru efektywności wykonywanej działalności jest niezbędne dla sukcesu każdej organizacji. Systemy ERP oferują potężne narzędzia do monitorowania powiązanych z nimi metryk, umożliwiając firmom podejmowanie świadomych decyzji i optymalizację procesów.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym są wspomniane metryki – czyli KPI oraz jak wykorzystać technologię obecną we współczesnych firmach, by doskonalić działania wykonywane w przedsiębiorstwie.

Czym są KPI?

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności to mierzalne wartości, które pokazują, jak skutecznie firma osiąga swoje kluczowe cele biznesowe. Mogą one dotyczyć różnych aspektów działalności, takich jak efektywność finansowa, operacyjna, marketingowa, sprzedażowa, czy też obsługa klienta. Właściwie dobrane KPI pozwalają na monitorowanie postępów, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Dlaczego monitorowanie KPI jest ważne?

Monitorowanie KPI dzięki ERP przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Lepsze zrozumienie celów biznesowych – KPI pozwalają na precyzyjne określenie, które cele są realizowane i w jakim stopniu.
 • Identyfikacja obszarów wymagających poprawy – regularna analiza wskaźników pozwala na szybkie wykrywanie problemów i podejmowanie działań naprawczych,
 • Podejmowanie świadomych decyzji – dane zgromadzone w systemie ERP umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na rzeczywistych wynikach, a nie na intuicji,
 • Motywowanie pracowników – jasno określone cele i regularne raportowanie wyników mogą zwiększać zaangażowanie i motywację zespołu do osiągania lepszych rezultatów.

KPI a ERP – jak wykorzystać system do monitorowania kluczowych wskaźników efektywności?

Systemy ERP integrują dane z różnych działów firmy, co umożliwia holistyczne podejście do monitorowania i analizy KPI. Monitorowanie wskaźników może odbywać się w czasie rzeczywistym dzięki ciągłemu procesowi gromadzenia i przetwarzania danych.

Ręczne wprowadzanie danych, które służyły do obliczania wskaźników to już przeszłość. Automatyzacja w systemach ERP zmniejsza ryzyko błędów i przyspiesza proces raportowania. Systemy te mogą automatycznie generować raporty i analizy na podstawie zgromadzonych danych, co ułatwia monitorowanie KPI czy porównywanie danych. Raporty mogą być automatycznie generowane na żądanie lub według ustalonego harmonogramu, co pozwala na regularne monitorowanie wyników.

Oczywiście trzeba także powiedzieć, że automatyzacja nie oznacza generycznych form raportowania, które trudno dostosować do specyfiki działalności. Nowoczesne systemy ERP oferują możliwość tworzenia personalizowanych raportów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa – w zależności od konkretnych KPI. Personalizacja może obejmować również wizualizację danych za pomocą wykresów czy tabel, aby lepiej zrozumieć wyniki i zidentyfikować trendy.

Zdarza się również, że możliwość monitorowania KPI w ERP połączona jest z innymi przydatnymi narzędziami pozwalającymi podejmować trafne decyzje biznesowe. Tak jest choćby w przypadku systemu enova365, w którym śledzenie wskaźników jest częścią modułu Business Intelligence.

Kluczowe wskaźniki efektywności - jak monitorować KPI z ERP

Jakie KPI można monitorować za pomocą systemu ERP?

Wybór kluczowych wskaźników efektywności zależy od specyfiki branży i indywidualnych celów organizacji. Niemniej jednak, istnieje szereg uniwersalnych wskaźników, które warto śledzić w systemie ERP.

KPI finansowe

 • Marża zysku brutto
 • Rentowność sprzedaży netto (ROS)
 • Wskaźnik płynności bieżącej
 • Cykl konwersji gotówki
 • Wskaźnik zadłużenia

KPI operacyjne

 • Całkowita efektywność wyposażenia (OEE)
 • Czas realizacji zamówienia
 • Wskaźnik terminowości dostaw
 • Rotacja zapasów
 • Wydajność pracowników

KPI związane z obsługą klienta

 • Wskaźnik satysfakcji klienta (CSAT)
 • Wskaźnik utrzymania klientów
 • Średni czas rozwiązania problemu
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Wartość życiowa klienta (CLV)

KPI dotyczące jakości

 • Wskaźnik wadliwości produktów
 • Koszt jakości
 • Wskaźnik zgodności z normami
 • Liczba reklamacji klientów
 • Średni czas między awariami (MTBF)

Monitorowanie tych wskaźników w systemie ERP pozwala na kompleksową ocenę wydajności firmy i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy lub możliwości

Monitorowanie KPI z ERP – co warto wiedzieć, nim zaczniesz?

Monitorowanie KPI za pomocą systemu ERP jest ważnym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Pamiętaj, że wskaźniki powinny być dopasowane do specyfiki działalności firmy i jej celów biznesowych. Należy regularnie przeglądać i aktualizować KPI, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie do zmieniających się warunków rynkowych.

Nie można zapomnieć również o regularnej analizie wyników, aby na bieżąco monitorować postępy i identyfikować obszary wymagające poprawy. Zadanie znacznie ułatwią funkcje raportowania dostępne w konkretnym systemie.

Na podstawie analizy wyników należy wdrażać działania naprawcze, które pomogą poprawić efektywność operacyjną i osiągać lepsze rezultaty. Może to obejmować optymalizację procesów, szkolenia dla pracowników czy zmianę strategii biznesowe.

Pamiętając o tych zasadach, możesz być pewien, że regularne monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności z ERP przyniesie zamierzone korzyści!