1. Strona główna
  2. Blog
  3. Zobacz, jak usprawnić wymianę danych pomiędzy produkcją a innymi działami firmy

Jak usprawnić i zautomatyzować wymianę danych pomiędzy produkcją a innymi działami firmy? Sprawdźcie to na przykładzie systemu ERP enova365.

W ostatnim artykule pokazaliśmy, jak inteligentnie zarządzać produkcją w niestabilnych warunkach. Dziś zajmiemy się tematem relacji pomiędzy produkcją a innymi obszarami działania firmy. Oczywiście pokażemy Wam, jak to wszystko usprawnić z wykorzystaniem oprogramowania ERP enova365.

Rozliczenie produkcji i analiza wyników

Moduł Business Intelligence enova365 umożliwia prowadzenie przekrojowych analiz danych, a następnie czytelną ich wizualizację w postaci wykresów i raportów. Dzięki BI możemy m.in.:

  • zestawiać ze sobą koszty szacowane produkcji z kosztami rzeczywistymi
  • planować i kontrolować rzeczywisty czas trwania cyklu produkcyjnego
  • nadzorować efektywność wykorzystania surowców, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym

Kontrola powyższych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa ma kolosalne znaczenie dla jego biznesowej teraźniejszości i przyszłości. W module BI znajdziemy także ogromny wachlarz gotowych szablonów raportów. Oprócz tego użytkownik może tworzyć własne raporty oraz definiować wskaźniki, które mają być monitorowane przez system.

Produkcja a księgowość i handel

Określenie ostatecznej ceny sprzedaży produktu wymaga ustalenia bezpośrednich oraz pośrednich kosztów produkcji. Te pierwsze – czyli koszty materiałów, surowców oraz wynagrodzenia – dział księgowy firmy pozyskuje samodzielnie. Jest to możliwe dzięki bezpośredniej wymianie informacji między modułami wewnątrz systemu ERP enova365.

Z kolei koszty pośrednie to te, których nie możemy przypisać wyłącznie do wytworzenia jednego produktu. Możemy do nich zaliczyć np. czas pracy maszyn, które jednocześnie wytwarzają różne produkty w ramach jednego cyklu produkcyjnego. Teoretycznie wydaje się, że precyzyjne oszacowanie tego kosztu i uwzględnienie go w cenie danego produktu będzie wręcz niewykonalne. Nic bardziej mylnego!

Z pomocą przychodzi nam oprogramowanie ERP enova365, dzięki któremu dział księgowy może pobrać z modułu Produkcja np. nakład roboczo- czy maszynogodzin, a także wielkość wytworzonych produktów. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić cenę sprzedaży danego produktu oraz kontrolować marżę.

Warto również wspomnieć o module Handel, który pomaga w koordynacji procesów zakupu i sprzedaży, oraz ułatwia zarządzanie magazynem. Moduł ten umożliwia także zautomatyzowanie typowego cyklu zachodzącego w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zlecenia produkcyjne generowane są automatycznie na bazie zamówień od odbiorców.

Więcej informacji o Module enova365 Produkcja możecie znaleźć na tej stronie internetowej.