1. Strona główna
  2. Blog
  3. Centra Usług Wspólnych w systemie ERP

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym pozwala na powoływanie tzw. centrów usług wspólnych (CUW), których zdaniem ma być prowadzenie wspólnej obsługi dla pozostałych jednostek na terenie gminy czy powiatu. Obsługa przez specjalnie powołaną jednostkę to znaczne oszczędności w wydatkach organizacyjno- administracyjnych. W połączeniu z właściwie dobranym narzędziem informatycznym pozwala na zwiększenie wydajności wykonywanych zadań oraz efektywną komunikację na linii centrum usług wspólnych – jednostka obsługiwana.

Tworzenie CUW jest obecnym trendem w krajach wysokorozwiniętych. Dotyczy działalności prywatnej, ale w coraz większym stopniu sektora publicznego, przede wszystkim w zakresie wsparcia obsługi finansowej, księgowej, kadrowej, zarządzania majątkiem oraz wsparciem IT. Badania światowe oraz polskie przykłady wskazują, że powołanie centrum usług wspólnych to właściwa decyzja. Standardowy poziom redukcji kosztów dzięki wdrożeniu jednostki mieści się w przedziale 25-50%. Najwyższa efektywność występuje na poziomie wspólnego rozliczania finansów.

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania zadaniami realizowanymi przez instytucje publiczne. Składa się ze zintegrowanych ze sobą modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Dzięki bogatej funkcjonalności oraz szerokim możliwościom konfiguracyjnym enova365 doskonale wpisuje się w potrzeby sektora publicznego.

Decyzja o utworzeniu centrum usług wspólnych to proces obejmujący wiele etapów. Jednym z nich jest wybór właściwego oprogramowania informatycznego, dedykowanego centrom. Podejmując decyzję należy zwrócić uwagę nie tylko na funkcjonalności danego rozwiązania ale również na jego trwałość i rozwój. Źródła oszczędności to wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz nowe modele organizacji pracy z wykorzystanie urządzeń mobilnych.

Moduł Finanse i księgowość enova365 umożliwia prowadzenie księgowości według klasyfikacji budżetowej lub zadaniowej. System ewidencjonuje zadania w oparciu o klasyfikacje: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Moduł funkcjonuje w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Oprogramowanie umożliwia automatyzację obsługi planu kont, kontrolę strony wydatkowej i dochodowej budżetu. Zgromadzone w systemie informacje stanowią podstawę tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministerstwa Finansów.