1. Strona główna
  2. Blog
  3. Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych podaje, iż w związku z zawarciem umowy o prowadzeniu PPK z wybraną instytucją finansową, pracodawca ma obowiązek przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika, jeśli dysponuje tymi danymi. 

Pracodawca jest zobowiązany prawnie do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK, w tym adresu poczty elektronicznej, a także numeru telefonu i przekazania danych do wybranej instytucji finansowej. Te dane wymagane są w załączniku do umowy o prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych i uznane są za dane identyfikujące uczestnika programu.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca żąda danych osobowych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL czy adres zamieszkania, gdyż są to niezbędne informacje do realizowania uprawnień, lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. W przypadku ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, obowiązkiem jest pozyskanie przez pracodawcę danych pracownika niezbędnych do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową. Co istotne, ważnym jest także cel przetwarzania danych pracownika. Należy wyraźnie zaznaczyć, że pracodawca musi przetwarzać takie dane jedynie w celu ich przekazania do wybranej instytucji finansowej.

W polskim systemie prawnym nie istnieje żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizycznej do posiadania takich środków komunikacji jak adres poczty elektronicznej, czy numer telefonu. Dysponowanie nimi jest i powinno pozostać dobrowolne. Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni.

Oprogramowowanie enova365 posiada w module Kadry i Płace niezbędne narzędzia, dzięki którym możemy prowadzić rejestry oświadczeń, upoważnień i wymiany danych. Wprowadzone rejestry pozwolą w łatwy i szybki sposób rejestrować informacje o pracowniku w celu realizacji zapisów RODO.

 

ZOBACZ TEŻ: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z SYSTEMEM ENOVA365