1. Strona główna
  2. Blog
  3. Pracownicze Plany Kapitałowe z systemem enova365

Pracownicze Plany Kapitałowe to w pełni prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania realizowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PPK to pierwszy program oszczędnościowy skierowany do blisko 11 milionów obywateli, który może stać się powszechnym, ze względu na udział we wpłatach po stronie pracodawcy, pracownika, a także budżetu państwa. Dostępny jest dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym.

Projekt ustawy zakłada, że rozwiązanie będzie realizowane w sposób etapowy, a kolejność jest usystematyzowana i zależy od liczby pracowników. Najwcześniej, bo od 1 lipca 2019 roku do PPK mają przystąpić pracodawcy posiadający co najmniej 250 pracowników według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Najpóźniej, bo od 1 stycznia 2021 roku jednostki sektora finansów publicznych.

Z punktu widzenia pracodawcy, Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, obowiązkowy dla pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. System enova365 zakłada 3 elementy wdrożenia PPK:

1) Analiza przedwdrożeniowa
2) Wybór instytucji finansowej
3) Wpłaty i bieżące utrzymanie programu PPK

Celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest przede wszystkim większe bezpieczeństwo finansowe Polaków. Ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, a także wydłużający się przeciętny czas życia, publiczny system emerytalny będzie wypłacał niższe świadczenia. Program PPK stanowi uzupełnienie emerytury, a kapitał zgromadzony na rachunku ma sprawić, że przyszli emeryci będą zamożniejsi.

Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych, które skończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia. Niemniej, po ukończeniu 55. roku życia pracownik może samodzielnie przystąpić do programu wypełniając stosowny wniosek. Każdy pracownik ma możlwość rezygnacji z oszczędzania w ramach programu PPK, aby tego dokonać, musi podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Po ukończeniu 60. roku życia można skorzystać z zebranych środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli jednorazowo wypłacimy 25%, a pozostałe 75% rozłożymy na co najmniej 120 miesięcznych transz.

System enova365 obsługuje nowe procesy, które są niezbędne w systemach ERP w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych:

1) Bieżące naliczanie i odprowadzanie wpłat.
2) Przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń pracowników o wstąpieniu, rezygnacji, zmianie wpłat na PPK.
3) Terminowe przekazywanie informacji do pracowników oraz instytucji finansowych.
4) Prowadzenie aktualnej dokumentacji o PPK i jej archiwizowanie.
5) Procedury związane z zatrudnieniem nowego pracownika i włączenie go do programu.
6) Zmiana instytucji finansowej.

ZOBACZ TEŻ: DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WDROŻENIU PPK PRZEZ SYSTEM ENOVA365

Klienci Initiusa zawsze są przygotowani na zmiany w prawie, dzięki elastycznemu oprogramowaniu enova365. Technologia systemu ERP wspiera zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, dzięki czemu Twój biznes jest bezpieczny i gotowy na wyzwania współczesnego rynku.