1. Strona główna
  2. Blog
  3. Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych do przedsiębiorstwa to proces, który należy zaplanować i przygotować. Istotnym elementem we wdrożeniu PPK jest komunikacja między kadrą zarządzającą, a pracownikami. Informując o tym, w jaki sposób PPK będzie funkcjonowało w firmie, pracodawca zyska zaufanie pracowników oraz zniweluje wątpliwości i ilość zadawanych pytań, co przełoży się na szybkie i sprawne wprowadzenie PPK.

Wdrożenie PPK można podzielić na 3 obszary:

Przygotowanie do wdrożenia PPK

W celu rzetelnego przygotowania firmy do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych niezbędna jest przeprowadzona dogłębna analiza, która pozwoli odpowiedzieć na najistotniejsze pytania:

  • ile pracowników zostanie zapisanych do PPK automatycznie?
  • ilu pracowników po 55 roku trzeba poinformować o możliwości zapisania się do PPK?
  • ilu pracowników po 70 roku życia należy poinformować, że nie mogą się zapisać do PPK?

W trakcie analizy należy również należy również zwrócić uwagę na zasoby, które ułatwią obsługę programu PPK. Poza zasobami ludzkimi należy również uwzględnić zasoby informatyczne. Jeśli firma korzysta z systemu kadrowo płacowego, w momencie analizy należy skontaktować się z producentem i zapytać czy jego rozwiązanie jest przygotowane do zarządzania PPK; dobrym przykładem odpowiednio dostosowanego oprogramowania jest enova365.

ZOBACZ TEŻ: POZNAJ KOSZT TWOJEGO WDROŻENIA SYSTEMU ERP

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych a wybór instytucji finansowej

Pracodawca zobowiązany jest do wybrania, która z dostępnych instytucji finansowych będzie zarządzać przekazanymi środkami. Kryterium wyboru powinno być doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami emerytalnymi lub inwestycyjnymi, efektywność w zarządzaniu funduszami, wsparcie we wprowadzeniu PPK, kompleksowość, a także wysokość opłat za zarządzanie środkami.

Sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość zawierania umów z instytucjami drogą elektroniczną. Co istotne, pracodawca zawiera z instytucją dwie umowy:

  • Umowa o zarządzanie – zawierana między pracodawcą a instytucją,
  • Umowa o prowadzenie PPK – umowa między instytucją a pracodawcą występującym w imieniu i na rzecz swoich pracowników.

Utrzymanie PPK po wprowadzeniu

Należy pamiętać, że wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych nie kończy się wraz z datą wejścia firmy do programu. PPK będzie towarzyszyć pracodawcy do końca funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawne i aktualne zarządzanie PPK nie może wpływać na prawidłową działalność firmy, dlatego warto korzystać z oprogramowania ERP, np. enova365 (w którym znajdziemy m.in. moduł enova Kadry i Płace) pozwalające na: bieżące naliczenie i odprowadzanie wpłat, przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń pracowników o wstąpieniu, rezygnacji, zmianie wpłat na PPK, terminowe przekazywanie informacji do pracowników oraz instytucji finansowych, prowadzenie aktualnej dokumentacji o PPK i jej archiwizowanie, procedury związane z zatrudnieniem nowego pracownika i włączeniem go do programu, zmiana instytucji finansowej.