1. Strona główna
 2. Blog
 3. Nowa wersja enova365 z numerem 2210.2.2

W dniu 20.10.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2210.2.2.

Ponieważ chcemy, żeby oferowany przez nas system ERP enova365 idealnie wpisywał się w potrzeby biznesowe Klientów, nieustannie go rozwijamy, dodając nowe funkcje i integracje. 

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja oraz Systemowym. Udostępniliśmy również nowy moduł jakim są Nieruchomości.

Najważniejsze zmiany to:

Nowy moduł enova365 Nieruchomości

Po pierwsze, program umożliwia m.in. ewidencjonowanie obiektów – gruntów, budynków czy lokali – i powiązanie ich z odpowiadającymi im kartotekami majątku. Pozwala też na dowolne ich pogrupowanie, zmienianie struktury obiektów oraz podłączanie do obiektów dowolnych dokumentów. Innymi słowy, po wdrożeniu modułu, komplet informacji potrzebny do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nieruchomościami zawsze będzie w zasięgu kilku kliknięć.

Moduł umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. To w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: gruntów, budynków i budowli. Najważniejsze funkcjonalności modułu to:

 • Moduł umożliwia rejestrację nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), konstrukcje, instalacje, kondygnacje.
 • System umożliwia rejestrację zdarzeń zaplanowanych oraz występujących incydentalnie, takich jak: badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia, konserwacje, kontrole czy awarie.
 • Moduł Nieruchomości umożliwia w ramach Instalacji ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów.
 • Moduł Nieruchomości umożliwia rejestrację umów najmu oraz przechowywania informacji o zmianach w zakresie przeznaczenia oraz powierzchni użytkowej.
 • Moduł daje możliwość rejestracji polis ubezpieczeniowych związanych z danym obiektem (np. budynek, budowla, instalacja) oraz możliwość rejestracji szkód związanych z daną polisą ubezpieczeniową.

W module Handel:

 • Udostępniliśmy funkcjonalności umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z 14.12.2012 (z wieloma późniejszymi zmianami) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 w sprawie odpadów. Przygotowaliśmy m.in. możliwość rejestracji karty ewidencji odpadu (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Przygotowany został słownik kodów BDO oraz integracja systemu enova365 z bazą BDO.
 • Udostępniliśmy nowe funkcjonalności obsługujące Krajowy System e-Faktur. Wprowadziliśmy m.in. opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu, obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur.

W module Produkcja:

 • Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia.
 • Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń”, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

W module Business Intelligence:

 • Udostępniliśmy nowe możliwości analizy danych z obszaru kadrowo-płacowego. Umożliwiają m.in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników, analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności.

W module Praca Hybrydowa:

 • Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.