1. Strona główna
  2. Blog
  3. ERP vs CRM. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?

Jeśli rozwijasz swoją firmę lub chcesz dokonać modernizacji czy też cyfrowej transformacji biznesu, wówczas będziesz musiał/a podjąć decyzję — jaki rodzaj oprogramowania wykorzystać w tym procesie. Aby ułatwić Ci podjęcie tej decyzji, powinieneś poznać podobieństwa i różnice między systemami ERP i CRM.

ERP a CRM — jaka jest podstawowa różnica?

Pozornie systemy ERP i CRM są do siebie podobne. Nie służą jednak temu samemu celowi. W zależności od środowiska biznesowego systemy te mogą się wzajemnie uzupełniać i być używane jednocześnie. Jak zatem najprościej wytłumaczyć różnice między nimi? Oprogramowanie ERP skupia się na „zakulisowej” działalności firmy, z kolei działalność CRM widoczna jest przede wszystkim w marketingu i relacjach z klientami, czyli na zewnątrz.

Czym jest oprogramowanie ERP?

ERP, czyli oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa zbiera informacje z różnych działów Twojej organizacji — rejestruje i integruje kluczowe obszary działalności (zakupy, sprzedaż, zasoby ludzkie, zarządzanie zapasami, usługi itp.), aby usprawnić sposób działania tych działów oraz poprawić przepływ procesów biznesowych.

W wielu przypadkach system ERP jest w stanie zautomatyzować procesy, które pozornie mogą być postrzegane jako zbędne. Ponadto oprogramowanie ERP w większości przypadków nie ma bezpośredniej interakcji z klientami i działa wewnętrznie w tle.

Czym jest oprogramowanie CRM?

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, jak sama nazwa wskazuje, pomaga zorganizować i zoptymalizować relacje z konsumentami. CRM zawiera szczegółowe informacje o transakcjach między klientami a firmą. Co więcej, skupia w jednym miejscu informacje takie jak chociażby: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adresy id mediów społecznościowych wraz z innymi bardziej osobistymi informacjami, takimi jak np. wcześniejsze zakupy w firmie. Umożliwia to stworzenie detalicznego profilu danego klienta, który jest nieustannie aktualizowany i umożliwia przewidywanie jego dalszych decyzji zakupowych.

Ponadto informacje te mogą być wykorzystane przez menedżera, aby upewnić się, że oczekiwania klienta zostały spełnione. Niektóre systemy CRM zawierają także moduły do automatyzacji sporej części działań marketingowych lub oferują możliwość prostej integracji z dedykowanym oprogramowaniem do automatyzacji marketingu.

ERP, CRM — czego potrzebuje twoja firma?

Widzisz zatem, że funkcjonalności oprogramowania ERP, CRM są porównywalne. Zasadnicza różnica między nimi dotyczy obszaru działań firmy, którego dotyczą — ERP skupia się na tym, co dzieje się w Twojej organizacji „od kuchni” i pomaga np. obniżyć koszty. Z kolei CRM obsługuje działalność firmy, która skupia się na zwiększeniu przychodów. Działalność każdej organizacji ukierunkowana jest właśnie na zmniejszenie kosztów i zwiększenie przychodów. Wynika z tego zatem, że korzystanie z obu systemów będzie korzystne dla Twojego biznesu.

Z jednej strony zwiększasz zyski za pośrednictwem CRM, jednocześnie zarządzając wydatkami lub oszczędzając dzięki systemowi ERP. Jeśli Twoja firma nie ma jeszcze dostępu do żadnego z omawianych systemów, wówczas możesz zacząć od zainwestowania w CRM. Taka decyzja pomoże Ci upewnić się w tym, że Twój biznes generuje niezbędne zyski na utrzymanie działalności. Kolejnym krokiem niech będzie wdrożenie systemu ERP, który pomoże ograniczyć wydatki, usprawnić procesy i lepiej zorganizować pozostałe aspekty biznesowe.

Sprawdź także 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o ERP w chmurze.Lektura również pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę.