1. Strona główna
  2. Blog
  3. Dlaczego warto korzystać z e-faktur?

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego, faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, co oznacza, że faktura będzie miała ustandaryzowaną strukturę. Daje to możliwość automatycznego przetwarzania przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie, w przeciwieństwie do faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzenia danych do systemu księgowego.

E-faktura to narzędzie, które ma wyeliminować błędy w fakturach, fałszywe faktury znajdujące się w obiegu dokumentów, czy chociażby zwiększyć cyfryzację sektora publicznego w Polsce. Ujednolicony model e-faktur ma również zwiększyć szansę na udział polskich firm w transgranicznym rynku zamówień. To także zwiększony popyt na produkty i usługi informatyczne. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez Unię Europejską, polscy przedsiębiorcy będą mieli okazję uczestniczyć w zamówieniach publicznych w innych krajach Europejskiej Wspólnoty.

Od sierpnia 2019 roku instytucje publiczne mają obowiązek być przygotowane na przyjęcie ustrukturyzowanych e-faktur niezależnie od kwoty transakcji. Mimo tego, że prowadzenie elektronicznego fakturowanie dla przedsiębiorców nie jest obowiązkowe, to można przypuszczać, że instytucje będą zwracać na to uwagę i faworyzować firmy wystawiające ustrukturyzowane e-faktury. W ramach takiego rozwiązania przewidziane są szkolenia dla jednostek publicznych, jak również dla przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców oraz jednostek publicznych została uruchomiona specjalna platforma do obiegu ustrukturyzowanych e-faktur, z której można korzystać przez stronę internetową. Duże podmioty, instytucje czy przedsiębiorstwa mogą integrować się z platformą aby automatycznie pobierać faktury z systemu.

Oprogramowanie enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności pozwalających na integracje z Platformą Elektronicznego Fakturowania. PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML wg specyfikacji UBL (Universal Business Language) czyli powszechnie przyjęty standard międzynarodowy. Obsługa będzie realizowana przed dwa podmioty (brokerów), którzy zapewniają dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API oraz dostarczą aplikacje, za pomocą których będzie możliwość tworzenia i wysyłania dokumentów.

 

ZOBACZ TEŻ: ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH