1. Strona główna
  2. Blog
  3. Czym różni się system ERP od MES, CRM, MRP czy WMS?

Oprogramowanie ERP często bywa mylone z innymi systemami informatycznymi. Jakie są różnice między ERP a CRM, WMS, MRP i MES oraz jak wybrać rozwiązania najbardziej dopasowane do potrzeb firmy?

Naszą dzisiejszą analizę zacznijmy od kwestii fundamentalnej, czyli rozwinięcia poszczególnych skrótów:

  • ERP – Enterprise Resource Planning, czyli oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
  • MES – Manufacturing Execution System, czyli system realizacji produkcji
  • CRM – Customer Relationship Management, czyli oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami
  • MRP – Material Requirements Planning, czyli oprogramowanie do planowania zapotrzebowania materiałowego
  • WMS – Warehouse Management System, czyli system do zarządzania magazynem

Już po samym rozwinięciu tych skrótów widzimy, że powyższe narzędzia różnią się przede wszystkim obszarem działania firmy, któremu są dedykowane ich funkcjonalności. To wciąż nie rozwiązuje jednak kwestii relacji pomiędzy systemami ERP a CRM, WMS czy MES. Jaka jest zatem między nimi różnica, a jakie podobieństwa?

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa jest systemem nadrzędnym względem pozostałych i obejmuje szersze spektrum zagadnień. System ERP może świetnie uzupełniać się z pozostałymi narzędziami na poszczególnych polach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Takie połączenie zapewnia więcej korzyści, niż np. zastosowanie pojedynczych narzędzi. System ERP pomaga też spoić cały ekosystem w całość i zapewnić jego sprawne funkcjonowanie na wszystkich polach.

Domyślamy się, że w Waszych głowach wciąż może być wiele wątpliwości. Dlatego pokrótce przedstawimy teraz po kolei, jak system ERP współpracuje z poszczególnymi narzędziami i jakie korzyści zapewnia ich synergia.

System ERP a MES. Ten duet pozwala w pełni zapanować nad procesami produkcyjnymi. System MES pozwala m.in. zaplanować kolejność zleceń oraz czas ich realizacji, a także wyliczać wskaźniki OEE. Nie poradzi sobie natomiast z rozliczeniem produkcji, wykorzystanych materiałów i wygenerowania dokumentów księgowych. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie ERP.

ERP a CRM. Customer Relationship Management służy do zarządzania procesami i zadaniami związanymi stricte ze sprzedażą, marketingiem czy obsługą klienta. Z kolei oprogramowanie ERP zarządza procesami całej organizacji i dba o to, aby wszystkie działały w sposób maksymalnie efektywny oraz spełniały określone zadania – warto wiedzieć, jaki CRM wybrać w zależności od charakteru firmy.

Co z relacją ERP a MRP? Zadaniem systemu MRP jest zarządzanie materiałami niezbędnymi do zaspokajania potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa. W systemach MRP możemy też znaleźć funkcjonalności dotyczące m.in. kontroli przebiegu poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. Wielokrotnie zdarza się, że rozwiązanie to jest jednym z modułów oprogramowania ERP. To z kolei na wyższym poziomie organizacyjnym łączy zadania MRP z tymi związanymi z procesem sprzedaży, działaniami HR czy księgowością.

Został nam jeszcze kwestia ERP a WMS, który prowadzi do optymalizacji procesów poprzez efektywniejsze zarządzanie magazynem, realizację zamówień oraz całym łańcuchem dostaw. Integracja WMS z systemem ERP zwiększa możliwości tego tandemu o pełny nadzór nad tym, co dzieje się z produktem od magazynu aż po jego dostarczenie do klienta.

Podsumowując, opisane wyżej systemy zaspokajają różne potrzeby firmy. Ich pełny potencjał widać najlepiej, gdy są połączone z nadrzędnym narzędziem, jakim jest oprogramowanie ERP, spajające wszystkie procesy w jedną całość.

Mniejsze firmy zazwyczaj najpierw inwestują w jedno narzędzie, a wraz z rozwojem dokupują ERP. Warto zatem inwestować w oprogramowanie modułowe, które można łatwo zintegrować z innymi systemami i – w razie potrzeb – rozwijać o nowe potrzebne funkcjonalności. Takim właśnie systemem jest enova365.