1. Strona główna
  2. Blog
  3. Rośnie wykorzystanie danych z JPK przez fiskusa

7,5 tysiąca – tyle czynności sprawdzających do końca kwietnia 2017, przeprowadziły polskie urzędy skarbowe korzystając z JPK. Fiskus zapowiada, że to dopiero początek.

Wspomniana konkretna liczba wykorzystania danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego została podana przez wiceministra finansów Pawła Gruza. Zapowiedział on dodatkowo, że w najbliższych miesiącach zostanie przeprowadzonych jeszcze więcej kontroli z wykorzystaniem JPK. Ze słowami ministra zgadzają się także fachowcy ds. podatków, którzy przypominają, iż od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania JPK_VAT zostaną objęci także wszyscy mikroprzedsiębiorcy. Natomiast od lipca 2018 roku będą oni zobowiązani również, jeśli urząd skarbowy będzie tego wymagał w danej sytuacji, do przesyłania pozostałych struktur JPK (JPK_KR, JPK_WB itd.).

JPK – tendencja wzrostowa

Przypomnijmy, że największe przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele sektora MŚP są zobligowani do comiesięcznego przesyłania na bramkę Ministerstwa Finansów JPK_VAT. Przekazywanie danych z pozostałych struktur, takich jak np. faktury czy informacje magazynowe, dotyczy obecnie wyłącznie największych przedsiębiorstw i odbywa się na życzenie urzędu skarbowego. Pozostałe firmy mogą to również zrobić, ale dobrowolnie. Do końca kwietnia 2017 roku fiskus zwrócił się z nakazem przekazania wszystkich struktur JPK do przedsiębiorstw 310 razy. Natomiast dobrowolnie instytucja otrzymała 105 plików od przedsiębiorców (źródło: Gazeta Prawna).

Zestawiając te dane ze stanem na koniec października 2016, czyli początkowego okresu funkcjonowania standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego w Polsce, widać wyraźny wzrost w tej materii. W październiku 2016 roku fiskus obligatoryjnie otrzymał jedynie 13 plików od największych przedsiębiorstw. Odnotowano wówczas 5 dobrowolnych przekazań.

Nowe narzędzia analityczne dla JPK

Wiceminister finansów Paweł Gruza przekonuje, że resort wciąż nie jest w pełni usatysfakcjonowany z przedstawionych wyników. Przyszły rok powinien być pod tym względem jeszcze bardziej owocny. Procedura wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Polsce wciąż jest w początkowej fazie. Marcin Sidelnik z PwC podkreśla, że wykorzystanie zasobów informatycznych w kontrolach skarbowych nad Wisłą wciąż ma ogromne rezerwy.

Owe rezerwy wynikają m.in. z faktu opóźnienia w uruchomieniu dedykowanych narzędzi analitycznych. Pierwotnie producent miał zakończyć pracę do 8 lutego 2017 roku. Jednak w trakcie realizacji wdrożenia Ministerstwo Finansów poszerzyło zakres zamówienia, co automatycznie przełożyło się na wydłużenie terminu jego zakończenia. Minister Gruza podkreślił, że pierwsza wersja omawianego narzędzia analitycznego została już uruchomiona 24 kwietnia br. Natomiast pełna wersja ma zostać ukończona do końca sierpnia 2017 roku.

JPK pomógł rozbić międzynarodową grupę wyłudzającą VAT

Kilka tygodni temu Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pochwalił się wykryciem dużej międzynarodowej grupy wyłudzającej podatek VAT. W skład tej swoistej “karuzeli podatkowej” wchodziło aż 170 podmiotów z Polski oraz 55 z zagranicy. Wartość wystawionych przez grupę faktur oszacowano na 570 milionów złotych, co przełożyło się na ponad 108 milionów złotych wyłudzonego podatku VAT. Ogromna skala działania oraz międzynarodowy charakter grupy sprawiły, że jej rozpracowanie wymagało utworzenia specjalnej grupy zadaniowej. W jej składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz urzędów skarbowych z województwa mazowieckiego.

Jak podkreślił w rozmowie z Gazetą Prawną Marcin Kopczyk – naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, istotny wpływ na rozbicie tej międzynarodowej grupy przestępczej miał właśnie JPK. Dzięki analizie plików, śledczym udało się zdiagnozować pewne połączenia w grupie oraz znaleźć przepływy poszczególnych transakcji.

Podsumowując, fiskus nie tylko bardzo chętnie wykorzystuje dane z JPK, ale nieustannie zwiększa swoją zdolność informatyczną w tym zakresie. Przekłada się to na lepszą transparentność realizowanych kontroli. Dodatkowo Jednolity Plik Kontrolny ułatwia rozbijanie grup przestępczych narażających Skarb Państwa na wielomilionowe straty.