1. Strona główna
  2. Blog
  3. Pracownicze Plany Kapitałowe – odpowiedzi na 4 najczęściej zadawane pytania

Pracownicze Plany Kapitałowe wciąż wzbudzają wiele emocji wśród pracowników – dołączyć czy zrezygnować? W dzisiejszym artykule mamy dla Was odpowiedzi na 4 najczęściej zadawane pytania na temat PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to właściwie jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe to stosunkowo młoda forma gromadzenia dodatkowych oszczędności na poczet przyszłej emerytury pracownika. Jej podstawą prawną jest ustawa z dnia 4 października 2018 roku. Składki na PPK wpłacają: pracownik, pracodawca i państwo.

Program PPK był stopniowo wprowadzany od 1 lipca 2019 roku, gdy zostały nim objęte wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 250 pracowników. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku PPK zostały objęte wszystkie firmy oraz sektor finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto z nich skorzystać?

Na to pytanie ostatecznie każdy z nas musi sam udzielić sobie odpowiedzi. My ze swojej strony możemy podpowiedzieć, że na PPK składki wpłacane są przez:

  • pracownika – comiesięczna wpłata wynosząca od 2 do maksymalnie 4 proc. wynagrodzenia brutto (wpłata podstawowa równa 2 proc. oraz ewentualnie wpłata dodatkowa do 2 proc.);
  • pracodawcę – tutaj również wyróżniamy comiesięczną wpłatę podstawową w wysokości 1,5 proc. pensji pracownika brutto oraz ewentualnie wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5 proc. pensji pracownika brutto;
  • państwo – tutaj pracownik może liczyć na 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł corocznej wpłaty na swoje konto.

Pomocna w podjęciu decyzji o ewentualnym przystąpieniu do PPK może być też informacja o wypłacie zaoszczędzonych środków. Jest to możliwe po ukończeniu przez pracownika 60. roku życia. Wypłaty można dokonać w formie jednorazowej lub kilku mniejszych transz.

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak zrezygnować?

Z punktu widzenia pracodawców Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe. Zatem każda firma musi w wyznaczonym czasie podpisać umowę z wybraną instytucją finansową, która będzie zarządzała gromadzonymi na indywidualnym koncie pracownika środkami.

Zaś pracownik ma prawo zrezygnować z przystąpienia do PPK. Aby to zrobić konieczne jest złożenie na piśmie odpowiedniej deklaracji. Można to zrobić w dowolnym momencie. W przypadku braku złożenia rezygnacji pracownik zostaje automatycznie zapisany do PPK (dotyczy to osób między 18. a 55. rokiem życia).

Osoby starsze niż 55 lat same zapisują się do programu. Do Pracowniczych Planów Kapitałowych nie mogą przystąpić osoby powyżej 70. roku życia. Z PPK wyłączone są również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników.

Opinie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

PPK, jak każda inna forma inwestowania kapitału, niesie ze sobą pewne ryzyko utraty części środków. Eksperci prognozują, że w przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych owe ryzyko jest relatywnie niskie i aby doszło do strat kapitału, na giełdzie musiałoby dojść do ogromnego załamania. Jednak zawsze to ryzyko pozostaje.

Warto również mieć świadomość, że polityka inwestycyjna prowadzona przez instytucje finansowe obsługujące PPK jest dość bezpieczna. Korzystanie z programu objęte jest też opłatą w wysokości 0,4 proc. zaoszczędzonych pieniędzy w ciągu danych 12 miesięcy.