1. Strona główna
  2. Blog
  3. Nowe zasady w złożeniu sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS). Mają oni obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS.

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady w sporządzaniu raportów finansowych przez CIT-owców, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Ministerstwo Finansów przypomina, że są oni zobowiązani do przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnicy CIT wpisani do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nadal składają sprawozdania tylko do KRS.

Niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS podatnicy CIT sporządzają sprawozdania w formie przyjętej zgodnie ze strukturami logicznymi opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów i przekazują ja do Szefa KAS.

Jak wysłać sprawozdanie?

Sprawozdanie można składać za pośrednictwem:
– interfejsu programistycznego
– bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dostępnej na stronie

Należy pamiętać, że podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS wciąż sporządzają sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana dotyczy podatników, którzy dotychczas przekazywali raporty do naczelników urzędów skarbowych.