1. Strona główna
  2. Blog
  3. Nowe wersje deklaracji PIT

Z dniem 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywały nowe wzory deklaracji PIT oraz oświadczeń PIT dla przychodów osiąganych w latach 2019 oraz 2020.

Zmiany będą dotyczyć deklaracji: PIT-11, PIT-4R, PIT 8 AR, PIT-8C, PIT-R, IFT–1/IFT–1R oraz oświadczeń PIT–2, PIT–2A, PIT–3. Pośród standardowych zmian warto zwrócić uwagę, że ze wszystkich deklaracji PIT został usunięty numer REGON przedsiębiorstwa. Na deklaracji PIT4R oraz PIT 8AR dla przedsiębiorstw została dodana nowa pozycja „Rodzaj korekty”, w której wskazujemy przyczynę korekty deklaracji.

W deklaracjach PIT dla pracownika języczkiem uwagi powinien być PIT 11, na którym wprowadzono istotne zmiany. Po pierwsze deklaracje PIT 11 można złożyć więcej niż jeden raz za ten sam rok i nie musi być korektą. Każdą kolejną deklarację naliczamy różnicowo i będzie ona miała nowy numer. Taka sytuacja może wystąpić jeżeli zatrudniamy pracownika wielokrotnie w ciągu roku i pracownik poprosi o PIT w trakcie roku podatkowego. Po drugie zmiany w deklaracji związane są z przepisami prawa obowiązującymi od 2019 roku tzn. zniesieniem podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia. W związku z tym powstały nowe pozycje PIT 11, na których wykazujemy te przychody. Należy zwrócić uwagę, że do pozycji inne źródła zostały włączone przychody, które były włączone w innych pozycjach np. należności wynikające z umowy aktywizacyjnej czy też przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni. Warto zaznaczyć, że przychód wynikający ze składki PPK płaconej przez pracodawcę należy wykazać w tych samych pozycjach w jakich wykazujemy przychód pracownika z tytułu zatrudnienia np. na etat, zlecenie. Podstawą prawną wprowadzającą zmiany jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program enova365 będzie dostosowany do zmian w deklaracjach PIT. Zostaną dodane nowe wersje deklaracji PIT, które będą obowiązywać zarówno na rok 2019 jak również na 2020. Użytkownicy enova365 będą musieli zaktualizować oprogramowanie.