1. Strona główna
  2. Blog
  3. Jednolity Plik Kontrolny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Kilka tygodni temu w życie weszły bardzo istotne zmiany w prawie podatkowym. Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który – w zamiarze ustawodawcy – ma ułatwić przepływ informacji pomiędzy fiskusem a przedsiębiorcami. W niniejszym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o JPK.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Zmiany w ustawie o Ordynacji podatkowej weszły w życie 1 lipca 2016 roku. Oznacza to, że sierpień jest pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorstwa są zobowiązane, żeby przygotować i wysłać JPK odpowiedniej instytucji podatkowej. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wprowadzenie nowego formatu raportów spowoduje wprowadzenie efektywniejszego standardu kontroli podatników. Omawiane zmiany mają ułatwić również życie przedsiębiorcom – w założeniu automatyzacja tworzenia raportów oraz ich udostępniania instytucji podatkowej. Trzeba jednak pamiętać, iż dostosowanie się do wymagań ustawodawcy nakłada na przedsiębiorców konieczność wprowadzenia licznych zmian w oprogramowaniu finansowo-księgowym wykorzystywanym do obsługi nowego formatu danych. To z kolei wiąże się z kosztami.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór informacji powstający w wyniku eksportu danych z systemu informatycznego firmy, który zawiera dane dotyczące operacji gospodarczych w danym okresie czasu. Ministerstwo Finansów nakłada standard co do układu oraz formatu takiego pliku – schemat XML. MF przekonuje, że zmiany w tym zakresie przełożą się na zwiększenie efektywności kontroli podatkowych oraz skuteczniejsze wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości.

Kogo obowiązuje JPK?

W pierwszej kolejności swoje systemy podatkowo-księgowe muszą przystosować do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 osób albo generujące więcej niż 50 milionów euro wpływów oraz 43 miliony euro aktywów. Te podmioty pierwszy raport w nowym formacie musiały już wysłać (pierwszy termin w tym zakresie minął 25 sierpnia 2016 roku).

Przedsiębiorcy działający w obszarze MŚP i prowadzący elektroniczne księgi podatkowe na adaptację do nowych przepisów mają czas do 30 czerwca 2018 roku. Do tego czasu mali i średni przedsiębiorcy dane podatkowe w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą przekazywać fiskusowi dobrowolnie. Z kolei od lipca 2018 roku nowe przepisy obejmą wszystkie osoby używające do rozliczeń podatkowych programów komputerowych, czyli również mikroprzedsiębiorców i osoby samozatrudnione.

Jak dostarczyć JPK?

Doręczenie pliku zależy od jego typu. W przypadku rejestrów zakupu oraz sprzedaży VAT, Jednolity Plik Kontrolny wolno składać wyłącznie za pomocą interfejsu znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Tak jak wspomnieliśmy już wyżej, dokumenty muszą być zapisane w formacie XML. Wielkość paczki z plikami nie może zaś przekroczyć 60 megabajtów. Wszelkie pliki JPK wysyłane za pomocą tego kanału muszą także zostać opatrzone elektronicznym podpisem – ze specjalnym certyfikatem – odpowiedzialnej w danym przedsiębiorstwie za kwestie podatkowe osoby.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, w której przedsiębiorca zostanie poproszony przez fiskus o doręczenie określonych dokumentów, wymaganych np. podczas kontroli podatkowej. Wówczas Jednolity Plik Kontrolny może zostać dostarczony do urzędu na nośniku przenośnym, takim jak np. płyta dvd, pendrive czy dysk zewnętrzny. Warto pamiętać, że ustawowo zakazane jest przesyłanie dokumentów w formacie JPK za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku kontroli nie jest oczywiście również wymagany podpis cyfrowy.

Branżowi eksperci przypominają jednocześnie, iż eksport wymaganych danych w przypadku dużych przedsiębiorstw wymaga czasu – przynajmniej kilku lub nawet kilkunastu godzin. Trzeba również liczyć się z problemami technicznymi związanymi z przygotowaniem danych. Biorąc to wszystko pod uwagę, radzimy Wam – Drodzy Przedsiębiorcy – nie odkładajcie przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na przysłowiową ostatnią chwilę!