1. Strona główna
  2. Blog
  3. Jaką chmurę obliczeniową wybrać?

Od kilku lat systematycznie rośnie popularność rozwiązań informatycznych udostępnianych w chmurze. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie – jaki rodzaj chmury wybrać?

Dlaczego chmura obliczeniowa jest tak popularna?

Jedną z największych zalet chmury jest wygoda – usługobiorca za pośrednictwem Internetu otrzymuje serwery, bazy danych, sieci i systemy informatyczne, analizy itp. zasoby niezbędne do oferowania swoich usług. Takie rozwiązanie jest też oczywiście dużo bardziej opłacalne pod względem finansowym.

Trzy najpopularniejsze modele wdrożenia chmury obliczeniowej

Na rynku cloud computing możemy znaleźć wiele rodzajów rozwiązań cloud computing. Jednym z podstawowych rozróżnień w tej branży jest sposób, w jaki infrastruktura IT jest udostępniana użytkownikowi końcowemu. Tutaj możemy wyróżnić 3 zasadnicze modele: chmura prywatna, chmura publiczna oraz chmura hybrydowa.

Chmura prywatna to rozwiązanie przeznaczone w głównej mierze dla dużych przedsiębiorstw. Firma sama tworzy, utrzymuje i zarządza infrastrukturą IT, z której korzysta. Możemy w tym przypadku mówić o swego rodzaju własnym centrum danych w chmurze. Z chmury prywatnej korzystają też podmioty, które ze względów prawnych lub branżowych nie mogą skorzystać z chmury publicznej.

Chmura publiczna to z kolei rozwiązanie, w którym infrastrukturę IT zapewnia zewnętrzny dostawca. Usługodawca jest również odpowiedzialny za zarządzanie oraz utrzymaniem niezbędnych zasobów. Usługobiorca zaś otrzymuje zasoby niezbędne do swoich potrzeb. Dużą zaletą tego modelu jest możliwość skalowalności – zasoby, w zależności od potrzeb, można zwiększać lub zmniejszać.

Na koniec została nam chmura hybrydowa. Jak łatwo się domyślić jest to rozwiązanie stanowiące połączenie chmury prywatnej z publiczną. Może Cię zastanawiać jaką przewagę ma taka chmura? Otóż, jej największym plusem jest duża możliwość personalizacji ostatecznego kształtu infrastruktury IT. Przy takim rozwiązaniu można również skorzystać z dużych benefitów w zakresie skalowalności i redukcji kosztów.

System ERP w chmurze

Współcześnie standardem stała się już możliwość korzystania z systemu ERP w chmurze obliczeniowej. Dobre oprogramowanie ERP pozwala pracować na nim w dowolnym (z wyżej opisanych) modeli cloud computing. Jednym ze zdecydowanie wartych polecenia systemów ERP w chmurze jest enova365, któremu zaufało już ponad 16 tys. organizacji.

O ostatecznym wyborze chmury obliczeniowej powinna zdecydować solidna analiza potrzeb danej organizacji oraz kosztów skorzystania z wybranego modelu wdrożenia chmury. Polecamy także zastanowić się nad tym, czy wybrany model cloud computing jest odpowiedni do rodzaju danych, które będą przetwarzane w chmurze.