1. Strona główna
  2. Blog
  3. ERP a compliance – jak systemy ERP pomagają spełniać wymogi prawne

Firmy działające na różnych rynkach muszą dostosowywać się do szerokiego spektrum przepisów prawnych, norm branżowych oraz standardów międzynarodowych. Niezależnie od sektora – czy to produkcja, finanse, farmacja czy technologia – każda organizacja musi spełniać określone wymogi, aby uniknąć konsekwencji wynikających z braku zgodności. System ERP może odegrać w tym procesie nieocenioną rolę, integrując różne obszary działalności firmy i zapewniając narzędzia do efektywnego zarządzania zgodnością regulacyjną.

Wyjaśnijmy termin zgodności regulacyjnej, nim przejdziemy do systemów ERP. Compliance oznacza wdrażanie i utrzymanie działań oraz procesów, które zapewniają, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Celem compliance jest ochrona firmy przed ryzykiem prawnym, finansowym i reputacyjnym, które może wynikać z nieprzestrzegania przepisów 

Gdzie przenika się zastosowanie systemów ERP i compliance?

Zgodność regulacyjna jest nierozerwalnie związana z wieloma obszarami działalności firmy. Compliance obejmuje szeroki zakres działań, takich jak ochrona danych osobowych, zgodność z regulacjami finansowymi, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy czy specyficzne wymagania branżowe.

Oto obszary, w których systemy ERP i regulacje idą ramię w ramię:

Ochrona danych osobowych

Od wprowadzenia RODO w 2018 roku, przedsiębiorstwa w UE muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Aby łatwiej zarządzać tymi danymi, można zastosować odpowiednie funkcjonalności ERP: centralizację informacji i zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, zawierające sobie różnorodne rozwiązania – od kontroli dostępu, przez szyfrowanie danych po monitorowanie i rejestrowanie aktywności użytkowników.

Zgodność finansowa i księgowa

Odpowiednio wdrożony system umożliwia automatyzację procesów finansowych, co pomaga firmom w spełnianiu wymogów takich regulacji jak MiFID II czy SOX. W kontekście finansowych regulacji prawnych ERP integrują dane finansowe, umożliwiając dokładne raportowanie i audytowanie działań księgowych.

Łańcuch dostaw i bezpieczeństwo przewożonych towarów

W sektorze produkcyjnym i dystrybucyjnym systemy ERP umożliwiają śledzenie każdego etapu cyklu życia produktu – od pozyskiwania surowców, przez produkcję, aż po dostawę do klienta końcowego. ERP w tym kontekście zorientowane są głównie na poprawę efektywności operacyjnej – dobrym przykładem jest enova365, w której można dokonać przykładowo analizy gospodarki magazynowej i logistyki zakupów. Nie można jednak zapomnieć, że pomagają również spełniać regulacje dotyczące jakości i bezpieczeństwa transportowanych produktów.

Systemy ERP a regulacje prawne

Systemy ERP a regulacje prawne w różnych branżach

W zależności od branży przedsiębiorstwa muszą spełniać specyficzne wymagania. ERP w kontekście regulacji umożliwia śledzenie cyklu życia produktu, zapewniając, że każdy etap produkcji i dystrybucji spełnia określone normy jakości i bezpieczeństwa – choć możliwości systemów wykraczają poza tradycyjną działalność wytwórczą.

Farmacja

Dobitnym przykładem branży, w której zgodność regulacyjna jest niezmiernie ważna, jest sektor farmaceutyczny. W przypadku leków i wyrobów farmaceutycznym konieczne jest bardzo dokładne śledzenie każdej partii produktu – od momentu produkcji do momentu dostarczenia do klienta. W takim przypadku ERP umożliwia dokładne monitorowanie i raportowanie, co pomaga w spełnieniu wymogów instytucji farmaceutycznych oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów.

Sektor spożywczy

Podobnie jest w branży spożywczej – tu mamy do czynienia z zastosowaniem ERP w logistyce poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw dla zapewnienia, że wszystkie produkty spełniają normy jakości i są bezpieczne dla konsumentów. Odpowiednio wdrożony system umożliwia śledzenie surowców, planowanie cykli produkcyjnych oraz minimalizowanie odpadów.

Przedsiębiorstwa finansowe

Dla firm działających w sektorze finansowym najważniejsza będzie zgodność z regulacjami takimi jak MiFID II czy SOX. ERP w przedsiębiorstwach w tej branży umożliwia integrację danych finansowych, automatyzację procesów raportowania oraz zapewnia pełną przejrzystość operacji finansowych.

Wykorzystanie ERP dla compliance: dlaczego warto?

Dzięki integracji różnych funkcji biznesowych w jednym systemie ERP zapewnia pełną przejrzystość operacji. Sprawnie działający system umożliwia szybkie i dokładne śledzenie danych, ułatwiając audytowanie oraz weryfikację zgodności z przepisami.

Systemy pozwalają na automatyzację wielu procesów związanych z compliance: gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, monitorowanie przestrzegania procedur oraz generowanie raportów audytowych. Automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, zwiększając efektywność zarządzania zgodnością z regulacjami dzięki ERP.

Zabezpieczenia zintegrowane z systemami są kluczowe w kontekście wykorzystania ERP dla compliance. Odpowiednie mechanizmy znacznie ułatwiają osiągnięcie pełnej zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych – w tym danych osobowych.

Wspomnieliśmy już o śledzeniu cyklu życia produktów i procesów. Systemy ERP generują szczegółowe raporty, które mogą być wykorzystane do celów audytowych oraz weryfikacji zgodności z przepisami.

Pamiętajmy, że efektywne zarządzanie compliance wymaga również kultury organizacyjnej opartej na etyce i odpowiedzialności. Pracownicy na wszystkich szczeblach muszą być świadomi obowiązujących przepisów i polityk, a także odpowiednio przeszkoleni w zakresie ich stosowania. Nie da się jednak ukryć, że systemy ERP są świetnym narzędziem, które pomaga przedsiębiorstwom minimalizować ryzyko związane z niezgodnością, zwiększać efektywność operacyjną i budować zaufanie wśród swoich klientów i partnerów biznesowych.