1. Strona główna
  2. Blog
  3. Dofinansowanie projektów środkami unijnymi na Śląsku i Dolnym Śląsku

Województwa dolnośląskie oraz śląskie zostały objęte programem dofinansowania ze środków unijnych na badania przemysłowe i prace rozwojowe, a także innowacje w przedsiębiorstwie. W ramach wspieranych przedsięwzięć możesz wprowadzić do swojej firmy lub rozbudować obecny system klasy ERP.

Do wsparcia w ramach dofinansowania będą kwalifikowały się projekty w ramach których Wnioskodawcy utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac badawczo – rozwojowych. Za wydatki kwalifikowane uznaje się zakup oprogramowania lub licencji na oprogramowanie, m.in. na oprogramowanie klasy ERP.

ZOBACZ TEŻ: KALKULATOR TWOJEGO WDROŻENIA

System enova365 jest zbudowany z modułów odpowiadających obszarom firmy, które ma wspierać. Każdy moduł może występować w trzech wariantach, odpowiadającym wielkości przedsiębiorstwa i potrzebom funkcjonalnym. Oprogramowanie enova365 jest dostępne w modelu licencyjnym czyli własnościowym lub abonamentowym w chmurze.

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców ( w tym przedsiębiorców typu spin off)
  • konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi, NGOsami;
  • konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem:
    • jednostek naukowych,
    • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
    • podmiotami leczniczymi,
    • spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie obejmuje nabycie wyników badań lub prac rozwojowych przez przedsiębiorstwa wykorzystujące usługi ICT6, a także wsparcie na zakup przez małe i średnie przedsiębiorstwa prac badawczo – rozwojowych w ośrodkach badawczych. Wsparcie obejmuje również stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W zależności od województwa, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 86 424 000 zł w województwie śląskim oraz 100 683 960 zł w województwie dolnośląskim.

Więcej o projektach dowiesz się klikając w województwo, które Cię interesuje: śląskie, dolnośląskie.