1. Strona główna
  2. Blog
  3. Czy JPK działa? Czas na pierwsze wnioski. MŚP do poprawki

Ministerstwo Finansów zrealizowało do tej pory 2/3 procesu wdrażania struktur związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Zatem resort zgromadził już wystarczającą liczbę informacji, na podstawie których można wyciągnąć pierwsze wnioski w kwestii funkcjonowania JPK w rzeczywistości.

Już nie tylko największe przedsiębiorstwa, ale również podmioty z sektora MŚP są objęte obowiązkiem regularnego wysyłania plików w formacie JPK na bramkę Ministerstwa Finansów. Fiskus mógł więc pokusić się o przedstawienie pierwszego dużego zbioru informacji na ten temat.

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane na temat JPK

Od początku marca 2017 wszelkie dane przesyłane w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego docierają do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Następnie ma miejsce ich analiza oraz identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości podatkowych. Mimo wcześniejszych dość licznych zarzutów wielu ekspertów o brak jakichkolwiek informacji zwrotnych od Ministerstwa Finansów do przedsiębiorców w kwestii poprawności przesłanych danych, fiskus chwali się, że do tej pory stopień poprawności, pod względem formalnym, przesłanych plików JPK oscyluje wokół 90 proc.

Kolejne dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskazują, iż w 2017 roku podatnicy wygenerowali więcej niż 160 milionów transakcji VAT. Ewidencja zakupów przekroczyła 303 miliony złotych. Natomiast wskaźnik sprzedaży osiągnął 490 milionów złotych.

Zobacz też: Dlaczego elastyczność jest najważniejszą cechą systemów ERP?

Około 63 tysiące transakcji w ewidencji zakupów wzbudziło wątpliwości ministerstwa. Chodziło przede wszystkim o poprawność przesłanych plików. W tym przypadku mowa m.in. o skorzystaniu z faktur VAT przez podatników, którzy nie mieli do tego prawa. Resort oszacował, że w styczniu i lutym do kasy Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów oraz usług wpłynęło aż 9,6 miliarda złotych, czyli o ponad 40 proc. więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie.

Jednym ze sztandarowych celów powołania do życia plików JPK przez ustawodawcę, było przyspieszenie tempa weryfikacji deklarowanych przez przedsiębiorców zwrotów podatku od towarów oraz usług. Korzyść takiego rozwiązania ma być dwustronna. Z jednej strony organy kontrolne zwiększają swoje zasoby wykorzystywane do identyfikacji nieuczciwych firm. Z drugiej przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem, mogą zautomatyzować część procesów podatkowych i skupić się jeszcze bardziej na działalności stricte biznesowej. Oczywiście to scenariusz docelowy, do którego pełnej realizacji wciąż będzie musiało upłynąć trochę czasu. Zarówno organy podatkowe, jak i przedsiębiorcy muszą w pełni zaadaptować się do nowej rzeczywistości i nabrać doświadczenia związanego z cyfrową perspektywą kontrolną.

Przedstawiciele MŚP wciąż mają rezerwy merytoryczne

Wystarczy przejrzeć kilka forów internetowych, bazując wyłącznie na liczbie wątków, przekonać się, że temat Jednolitego Pliku Kontrolnego wciąż skrywa wiele tajemnic przed przedsiębiorcami. Potwierdza to badanie serwisu Infor, zrealizowane na próbie 1237 osób. Celem tego sondażu było sprawdzenie stanu wiedzy przedsiębiorców z obszaru MŚP w zakresie nowych obowiązków prawno-podatkowych, w tym m.in. na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Sprawdź też: JPK jako impuls do wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej w firmie

Wyniki testu okazały się wręcz zatrważające – 85 proc. respondentów było w stanie udzielić poprawnych odpowiedzi maksymalnie na połowę pytań. Niewiele ponad połowa badanych potrafiła właściwie określić “małego przedsiębiorcę”. Przypomnijmy, że od początku 2017 roku również przedstawiciele tej grupy są zobowiązani do wysyłania plików JPK.

Taki poziom wiedzy może okazać się dla przedsiębiorców z sektora MŚP bardzo kosztowny, błędy w rozliczeniach wiążą się z koniecznością uiszczania ustalonych kar. Podstawą do sankcji może być brak wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, spóźnienie lub błąd w pliku. Należy jednak w pełni uczciwie przyznać, że Ministerstwo Finansów nie tylko wymaga w tym aspekcie od przedsiębiorców, ale również stara się ich w tym temacie edukować m.in. za pośrednictwem materiałów publikowanych na łamach swojej witryny internetowej.

Aby uniknąć wszelkich kar i problemów związanych z JPK gorąco polecamy regularnie śledzić stale aktualizowany blog Initiusa!