1. Strona główna
  2. Blog
  3. Blockchain jako przyszłość zewnętrznej automatyzacji w systemach ERP?

Od samego początku branża ERP ma kluczowe znaczenie dla firm poprzez automatyzację procesów biznesowych. Wraz z postępem świata cyfrowego systemy ERP potrzebują nowych technologii, aby stale unowocześniać te procesy. Wśród tych technologii zdecydowanie na oddzielne omówienie zasługuje blockchain.

Zacznijmy od postawienia sobie podstawowego pytania – w jaki sposób przemysł ERP zarabia pieniądze? Odpowiedź wydaje się oczywista – poprzez sprzedaż rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa. Słowo “wewnątrz” jest tutaj kluczowe. Niezależnie od tego czy chodzi o funkcje typu front-office, czy back-office, wciąż chodzi o wewnętrzne procesy biznesowe.

Większość firm działa w ekosystemie partnerów i dostawców, a wraz z coraz bardziej zintegrowaną gospodarką rośnie potrzeba współpracy między firmami. A ile dzisiejszych systemów ERP oferuje kompleksowy zestaw gotowych rozwiązań do automatyzacji zewnętrznych procesów biznesowych? Zdecydowanie mniej.

Skoro dotarliśmy do bardziej dojrzałych automatyzacji procesów wewnętrznych, to kolejnym krokiem, który cała branża musi zrobić, będzie automatyzacja procesów zewnętrznych. Czym jest niewidzialna bariera, która oddziela często podobne procesy biznesowe wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim zaufanie

Rozważmy scenariusz, w którym system ERP używany przez firmę “X” oferuje bezpieczne ekrany specjalnie zaprojektowane do zawierania porozumień biznesowych z dostawcami (dostarczanie lub kupowanie towarów, zatwierdzanie faktur itp.). Nie jest to nierealistyczny scenariusz, jeśli firma “X” jest duża i ma dużą przewagę nad dostawcami w swoim ekosystemie. Czy nie możemy zautomatyzować procesów biznesowych między firmą “X” i jej dostawcami w taki sam sposób, jak w przypadku automatyzacji wewnętrznej? Okazuje się, że to nie takie proste…

Załóżmy, że porozumienie zostało osiągnięte dzięki powyższemu rozwiązaniu, ale później dwie firmy są zaangażowane w proces. Czy firma “X” może wykorzystywać zapisy z własnej bazy danych ERP do udowodnienia szczegółów umowy? Prawdopodobnie nie (takie rozwiązanie nie jest prawnie egzekwowane i ma ograniczoną wartość biznesową).

zobacz też: pIĘĆ SPOSOBÓW, JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA MOŻE ZMIENIĆ SYSTEMY CRM W 2019 ROKU

Brak zaufania między przedsiębiorstwami to właśnie ta bariera, która przez wiele lat powstrzymywała zewnętrzną automatyzację procesów. Aby przekroczyć ową barierę, musimy tworzyć zapisy w ERP prawnie egzekwowane dla wszystkich współpracujących stron.

A co z cyfrowymi podpisami?

Podpisy cyfrowe istnieją od lat i są akceptowane przez sądy w większości krajów. Wydaje się, że jest to świetna technologia do tworzenia transakcji, które można prawnie egzekwować. Jednak rzadko zdarza się, aby ta funkcja została wbudowana w system ERP.

Głównym wyzwaniem jest konieczność zakupu i przechowywania certyfikatów SSL/TLS dla każdego użytkownika. Istniejące oprogramowanie wykorzystywane do podpisu cyfrowego jest zazwyczaj zbudowane na podstawie dokumentów prawnych, ale ten paradygmat niekoniecznie skaluje się dobrze lub zapewnia niezbędne doświadczenie użytkownika, jeśli musimy podpisywać transakcje za pośrednictwem systemu ERP.

Czy na końcu tego tunelu jest światło? Wierzymy, że tak i pochodzi z tego, co na pierwszy rzut oka wygląda jak niepowiązana technologia – FIDO, czyli standard uwierzytelniania internetowego. Podczas gdy głównym celem FIDO jest rozwiązanie scenariusza uwierzytelniania poprzez cyfrowe podpisanie losowego ciągu wysyłanego przez serwer, urządzenia FIDO można również wykorzystać do cyfrowego podpisania każdej transakcji biznesowej. Wyobraź sobie sprzedawcę podpisującego cyfrowo dowolną transakcję ERP w różnych firmach przy użyciu rozpoznawania twarzy lub skanera linii papilarnych? Na telefonie i bez innych niedogodności. Brzmi bardzo zachęcająco.

A może blockchain jako przyszłość erp?

Jeśli podpisy cyfrowe w połączeniu z urządzeniami uwierzytelniającymi FIDO są tak świetne, to dlaczego w ogóle wspominamy o technologii o blockchain? Wszystko sprowadza się do jednego prostego scenariusza – chociaż transakcji podpisanej cyfrowo nie można zmienić bez wykrycia tego faktu, można ją usunąć bez śladu.

Innymi słowy, niezależnie od tego, jak niezłomny jest podpis cyfrowy, jeśli jest przechowywany tylko w jednym miejscu, którego właścicielem jest zainteresowana strona, nadal nie możemy osiągnąć zaufania w świetle prawa.

I dokładnie w tym miejscu pojawia się blockchain! Jest to zasadniczo rozproszony podpis cyfrowy. W przypadku bloków korporacyjnych o otwartym kodzie źródłowym, każdy uczestnik bloku ma swój własny węzeł i przechowuje własną kopię wszystkich podpisanych transakcji, chroniąc się przed scenariuszem, w którym firma “X” może zdecydować się na usunięcie własnego wpisu.

zobacz też: ANALITYCY DANYCH PILNIE POSZUKIWANI! STAN RYNKU BIG DATA

Włączenie technologii blockchain do produktów ERP przy jednoczesnym umożliwieniu partnerom w ekosystemie biznesowym przechowywania własnych kopii podpisanych cyfrowo transakcji w ekonomiczny sposób byłoby krokiem transformacyjnym dla całej branży ERP. Otworzyłoby to drogę do tego, że systemy ERP przestaną skupiać się wyłącznie na wewnętrznym powiązaniu, a zamiast tego skupią się na automatyzacji całościowych procesów biznesowych.

Trend ten jest widoczny już teraz, gdy duże firmy, np. w sektorze łańcucha dostaw, inicjują projekty tworzenia rozwiązań opartych na blockchain i włączają mniejsze firmy do swoich ekosystemów. Jednak niewiele organizacji stać na realizację takich projektów.

Większe firmy dostrzegają dużą wartość w automatyzacji zewnętrznych procesów biznesowych, w które są skłonne inwestować i tworzyć własne, unikalne rozwiązania lokalne. Ale to, czego naprawdę potrzebujemy, to aby dostawcy ERP przeanalizowali najbardziej typowe przepływy biznesowe i dostarczyli rozwiązania oparte na blockchain jako oferty SaaS ze wszystkimi inteligentnymi umowami i przepływami dostarczonymi w ramach ERP. Takie rozwiązanie byłoby nie tylko efektywniejsze technologicznie i prawnie, ale również bardziej dostępne cenowo dla większej liczby firm.