enova365 Pulpit Kierownika

Platforma internetowa enova365 Pulpit Kierownika jest kontynuacją produktu enovaNet Kadry Płace. Daje kadrze zarządzającej elektroniczny dostęp do danych kadrowo-płacowych pracowników z możliwością wprowadzania zmian w ich obrębie. Definiowalna struktura aplikacji pozwala wiernie odwzorować wielostopniową konstrukcję podległości pracowników firmy.
enova365 Pulpit Kierownika umożliwia zarządzanie wnioskami urlopowymi pracowników (w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa można zdefiniować również inne wnioski np. o zmianę danych osobowych, o premię). Wnioski mogą zostać zatwierdzone, odrzucone lub anulowane, po czym trafią do modułu enova365 Kadry Płace np. jako nieobecności pracownicze. Wgląd w nieobecności pozwala zaplanować czas pracy, oraz ewentualne zastępstwa. Definiowalne zestawienia czasu pracy zostały zaprojektowane tak by umożliwić ergonomicznie wprowadzanie normy i czasu pracy pracownika lub grupy pracowników oraz kontrolę ilości nadgodzin. Kierownik może sprawdzić czy załoga posiada odpowiednie kwalifikacje analizując listę aktualnych badań i szkoleń BHP. Rozwiązanie może także powiadamiać Kierownika o terminie upływu ważności badań.

enova365 Pulpit Kierownika umożliwia:

  • przeglądanie identyfikacyjnych oraz podatkowych danych podwładnych pracowników
  • zarządzanie elektronicznymi wnioskami złożonymi przez pracowników
  • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy
  • kontrolę aktualności badań lekarskich z funkcja powiadamiania o zbliżających się terminach kolejnych
  • podpisnanie dokumentów do kartotek pracowniczych w formie załączników
  • drukowanie różnego rodzaju raportów

Enova Sprzedaż enova365 Pulpit Kierownika Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl