Automatyczne RCP

Moduł dodatkowy enova365 Automatyczne RCP (import) rozszerza funkcjonalność modułu enova365 Kadry i Płacy o dodatkową tabelę Wejścia i wyjścia RCP. Dodatek pozwala na automatyczne zaczytywanie „wygładzonych” danych z czytników RCP w formacie .txt do programu kadrowo-płacowego enova365.

Dodatek umożliwia:

  • Automatyczny import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy i normy czasu pracy, wyeksportowanych wcześniej z programu obsługującego czytnik RCP
  • Przeniesienie zaczytanych wejść/wyjść pracowników na kalendarz pracownika
  • Ewidencję wejść/wyjść niewpływających na wynagrodzenia pracowników

Celem nadrzędnym jest umożliwienie automatycznego importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) w określonych przez użytkownika odstępach czasu. Na dużych bazach danych, automatyczny import wykonywany na bieżąco, pozwala uniknąć czasochłonnego jednorazowego zaczytania danych z RCP. Użytkownik może wybrać czy zaczytane dane
dotyczące czasu pracy wpływają na wyliczenia wynagrodzeń, czy też służą wyłącznie do analizy wejść i wyjść pracowników bez wpływu na płace.

  • Szybki i prawie bezobsługowy automatyczny import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników w określonych odstępach czasu
  • Usprawnienie importu danych z RCP w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym
  • Zmniejszenie ryzyka generowania nieprawidłowej ewidencji czasu pracy, a następnie naliczania nieprawidłowego wynagrodzenia
  • Możliwość ewidencjonowania wejść/wyjść pracowników nie wpływających na płace – zaczytany czas pracy może służyć wyłącznie do analizy godzin pracy pracowników.

Enova Sprzedaż Automatyczne RCP Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl