Mechanizm podzielonej płatności w systemie ERP

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązkowy split payment wiąże się też ze zwiększonymi obowiązkami.