Dofinansowanie projektów środkami unijnymi na dolnym śląsku

Województwo dolnośląskie zostało objęte programem dofinansowania ze środków unijnych na wzmacnianie potencjału instytucji badawczo – rozwojowych i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych. W ramach wspieranych przedsięwzięć możesz wprowadzić do swojej firmy lub rozbudować obecny system klasy ERP. Do wsparcia w ramach dofinansowania będą kwalifikowały się projekty w ramach których Wnioskodawcy utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę … Continued