1. Strona główna
  2. Blog
  3. Dofinansowanie projektów środkami unijnymi na dolnym śląsku

Województwo dolnośląskie zostało objęte programem dofinansowania ze środków unijnych na wzmacnianie potencjału instytucji badawczo – rozwojowych i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych. W ramach wspieranych przedsięwzięć możesz wprowadzić do swojej firmy lub rozbudować obecny system klasy ERP.

Do wsparcia w ramach dofinansowania będą kwalifikowały się projekty w ramach których Wnioskodawcy utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac badawczo – rozwojowych. Za wydatki kwalifikowane uznaje się zakup oprogramowania lub licencji na oprogramowanie, m.in. na system klasy ERP.

ZOBACZ TEŻ: KALKULATOR TWOJEGO WDROŻENIA

System enova365 jest zbudowany z modułów odpowiadających obszarom instytucji, które ma wspierać. Każdy moduł może występować w trzech wariantach, odpowiadającym wielkości przedsiębiorstwa i potrzebom funkcjonalnym. Oprogramowanie enova365 jest dostępne w modelu licencyjnym czyli własnościowym lub abonamentowym w chmurze.

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do:

  • szkół wyższych;
  • konsorcjów publicznych;
  • uczelni/szkół wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z przedsiębiorcami.

Wsparcie obejmuje zakup środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw. Elementem wsparcia mogą być także inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 36 755 885 zł w województwie dolnośląskim. Nabór trwa do 30 lipca 2020 roku. Więcej o projekcie dowiesz się na portalu Funduszy Europejskich.