Dlaczego mała firma powinna skorzystać z systemu ERP?

We współczesnym zglobalizowanym świecie małe i średnie firmy w sektorze produkcyjnym zmagają się z wieloma wyzwaniami, aby zachować konkurencyjność i budować swoją pozycję na rynku. Jednocześnie ograniczone zasoby, takie jak czas i budżet wymagają czerpania namacalnych wartości niemal z każdej inwestycji.