Hybrydowy system ERP jako sposób na udaną cyfrową transformację przedsiębiorstwa?

Nowe technologie wywierają coraz większy wpływ na cykl funkcjonowania przedsiębiorstw. Od tego trendu nie ma już odwrotu. Jednak firmy znajdują się na różnym poziomie wdrażania tychże technologii – pionierzy już w pełni korzystają z ich funkcji, z kolei inni dopiero stawiają w tej materii pierwsze kroki. Jak zatem przeprowadzić udaną transformację cyfrową przedsiębiorstwa?