Jak dbać o dane w erze Internetu Rzeczy?

Internet of Things daje wiele możliwości dla użytkowników— ułatwia życie wprowadzając pewnego rodzaju wygodę związaną z prostą i przyjemną obsługą inteligentnych urządzeń i ich praktycznym wykorzystaniem w domu, biurze, czy instytucjach publicznych. Koncepcja może być także stosowana na znacznie większą skalę, do zarządzania budynkami, ruchem drogowym, czy komunikacją między organizacjami rządowymi.