1. Strona główna
  2. Blog
  3. Tarcza antykryzysowa w enova365

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2 prezydent podpisał ustawy tworzące “tarczę antykryzysową”. System ERP enova365 został dostosowany pod zmieniające się przepisy prawa.

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach – ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego oraz inwestycjach publicznych.

W systemie enova365 zostały zaimplementowane zmiany na podstawie utaw z dn. 31 marca 2020 roku, w tym:

  • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  • o zmianie ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Zmiany w zakresie pracy zdalnej

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019) i zagrożeniami związanymi z zarażeniem, rząd wprowadził ustawę w dniu 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa zawiera między innymi regulację umożliwiającą Pracodawcy polecenie pracownikowi pracy zdalnej oraz zasady rozliczenia nieobecności powstałych w wyniku epidemii.

Zgodnie z art. 3 ww. Ustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika, na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy, do wykonywania pracy z domu w ramach pracy zdalnej na podstawie polecenia służbowego.

System enova365 udostępniło specjalny raport w module Kadry i płace polecający pracę zdalną pracownikowi firmy.

Obniżenie wymiaru etatu

Pracodawca w myśl przepisów tzw. “Tarczy Antykryzysowej” może skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%. Wymiar etatu po obniżeniu nie może być mniejszy niż 1/2 etatu.

Art. 15g. 8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

System enova365 udostępnia specjalną zakładkę, dzięki której można wyznaczać obniżenie wymiaru etatu zgodnie z obowiązującym prawem, a także przywrócić warunki zatrudnienia sprzed kwarantanny.

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy

Umożliwiono odnotowanie obniżonego odpoczynku dobowego pracownika z 11 do nie mniej niż 8 godzin, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19. Dodano możliwość seryjnej zmiany kalendarza pracownika, z przyczyn przeciwdziałania skutkom wywołanym COVID-19, np. możliwością wprowadzenia równoważnego czasu pracy.

Oprogramowanie enova365 umożliwia także zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności, badań lekarskich, odprawy lub odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia.

Skontaktuj się ze specjalistami firmy Initius, aby poznać możliwości oferowane w module Kadry i płace w systemie ERP enova365.