1. Strona główna
 2. Blog
 3. Jednolity Plik Kontrolny zastępuje deklaracje VAT

Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym i eliminacja nieprawidłowości w akcyzie – to część zmian wprowadzanych przez nowelizację ustawy o VAT.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą podatnicy od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie pliku JPK_VAT – przesyłaną w formie elektronicznej. Po zmianach, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym, obejmującym: deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Oznacza to, że do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT.

Obsługa JPK jest integralną częścią enova365. Jej funkcjonalność składa się z następujących elementów:

 • Konfiguratora plików JPK – służy do definiowania lub modyfikowania struktury i zawartości plików, które będą tworzone. Zawiera gotowe definicje utworzone na podstawie szablonów plików opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Konfigurator pozwala na dokonywanie zmian w definicjach istniejących już schematów oraz na tworzenie nowych, jeśli w przyszłości pojawią się kolejne specyfikacje. Daje to dużą elastyczność w zakresie modyfikacji mechanizmu według wytycznych, które MF może wprowadzić.
 • Mechanizmu tworzenia plików JPK – dzięki któremu możliwe jest fizyczne wyodrębnienie plików dla następujących obszarów danych z systemu ERP enova365: Handel, Faktury, Magazyn, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rejestr VAT, Księga Handlowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Ryczałt (Ewidencja przychodów).
 • Ewidencji plików JPK, czyli repozytorium plików JPK utworzonych na potrzeby e-kontroli,
  do przesłania za pośrednictwem e-bramki przygotowanej przez MF lub do przekazania na
  dysk kontrolera. Ewidencja plików przechowuje następujące informacje:

  • lokalizacja pliku;
  • informacje o operatorze, który przygotował plik;
  • okres, którego plik dotyczy (data i godzina jego utworzenia);
  • UPO: urzędowe potwierdzenie odbioru dla plików przekazanych do kontroli drogą elektroniczną;
  • załączniki w formie skanów protokołów przekazania plików, w przypadku przekazania na
   dysk kontrolera;
  • dane podsumowujące, specyficzne dla danego pliku (np. ilość dokumentów, ilość zapisów księgowych itp.)
 • Mechanizmu kompresji plików JPK – w związku z ograniczeniami w zakresie rozmiaru danych przesyłanych drogą internetową do bramki MF pliki muszą być kompresowane. Mechanizmu wysyłki plików JPK do bramki MF, z mechanizmem weryfikacji poprawności struktury danych, z odbiorem informacji o statusie danych, pobraniem UPO i zapisaniem go w systemie.

Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą musieli przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na trzy miesiące przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT. Wprowadzenie dzięki zmianom w ustawie nowego JPK_VAT doprowadzi też do likwidacji obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane z deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

Nowelizacja ma również służyć dalszemu uszczelnieniu systemu podatkowego oraz zapewnieniu większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Przewiduje ona wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.

Z myślą o klientach enova365 posiada kompleksowe rozwiązanie, które daje przedsiębiorcy możliwość obsłużenia procedury dostarczenia comiesięcznych plików JPK_VAT, jak i późniejszych kontroli w sposób prosty, bezpieczny i w maksymalnie krótkim czasie.