Zanim wybierzemy konkretny system ERP musimy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na jedno pytanie – wybieramy oprogramowanie instalowane lokalnie czy usługę w chmurze?

W dzisiejszym artykule chcemy porównać oba rozwiązania w 4 najbardziej istotnych kategoriach: koszty, infrastruktura, aktualizacje oraz elastyczność.

System ERP instalowany lokalnie czy jako usługa w chmurze – koszty

Instalacja lokalnego oprogramowania ERP wiąże się z koniecznością poniesienia przez firmę jednorazowego dużego kosztu. Klient otrzymuje licencję na własność i może korzystać z rozwiązania bezterminowo. Trzeba do tego jeszcze doliczyć koszty zabezpieczenia oraz eksploatacji sprzętu.

W przypadku systemu ERP w chmurze użytkownik płaci stałą opłatę miesięczną za licencję umożliwiającą korzystanie z oprogramowania. Taki model eliminuje wysoki próg wejścia dla wielu firm w postaci dużej jednorazowej opłaty na starcie. Warto też podkreślić, że wszelkie koszty utrzymania, konserwacji czy aktualizacji spoczywają na barkach dostawcy oprogramowania.

System ERP instalowany lokalnie czy jako usługa w chmurze – infrastruktura

Instalacja lokalnego oprogramowania ERP odbywa się na serwerze klienta. Z kolei ERP w chmurze bazuje na infrastrukturze usługodawcy.

System ERP instalowany lokalnie czy jako usługa w chmurze – aktualizacje

Instalacja systemu to jedna sprawa. Jednak przynajmniej równie ważna jest regularna aktualizacja systemu. W przypadku rozwiązania lokalnego to firma musi sama pilnować wszystkich aktualizacji i decydować o ich przeprowadzeniu. Takie rozwiązanie generuje dodatkowe koszty, a także zwiększa ryzyko przegapienia potencjalnie kluczowej aktualizacji. Brak takowej może rodzić potencjalnie negatywne konsekwencje dla danego biznesu.

Korzystając z oprogramowania ERP w chmurze klient nie musi zwracać uwagi na takie rzeczy – ma zawsze pewność, że pracuje na najnowszej wersji oprogramowania. O wszystko troszczy się usługodawca.

System ERP instalowany lokalnie czy jako usługa w chmurze – elastyczność

Co w przypadku, gdy potrzebujemy zwiększyć możliwości systemu o nowe opcje? W przypadku oprogramowania lokalnego jedyne wyjście to wykupienie dodatkowych modułów na własność. Czeka nas zatem kolejna spora jednorazowa inwestycja.

Znacznie większą elastyczność daje nam usługa w chmurze. W zależności od potrzeb naszej firmy oraz okresu, możemy manipulować dostępnymi modułami. Potrzebujesz więcej usług w sezonie na Twoje produkty lub usługi? Nie ma problemu – zwiększasz je na ten czas, a po sezonie wracasz do wcześniejszych wartości. W zależności od bieżących potrzeb możesz manipulować zakresem usług w ramach swojego planu rozliczeniowego.