1. Strona główna
  2. Blog
  3. Dlaczego start-up powinien korzystać z systemu ERP?

Wśród niektórych przedsiębiorców krąży mit jakoby systemy ERP były przeznaczone tylko dla największych przedsiębiorstw w branży. Wielu właścicieli mniejszych firm myśli, że funkcje takiego oprogramowania są im zbędne, a koszty zbyt wygórowane. W rzeczywistości jednak z systemów ERP powinny, korzystać także start-upy.

Dlaczego start-up powinien korzystać z systemu ERP?

Zwiększysz produktywność

Wydajność oraz opłacalność to cechy pożądane przez każdą firmę. Start-upy na początku swojej biznesowej drogi potrzebują ich niczym tlenu do życia. Wykorzystanie systemu ERP przez start-up pozwala usprawnić większość codziennych operacji oraz zmniejszyć stratę czasu przez regularne wykonywanie tych samych czynności. Dzięki temu osoby pracujące w start-upie mogą skupić się na testowaniu modelu biznesowego lub nowych strategii marketingowych. Każda firma – niezależnie od skali działania – dąży do tego, żeby osiągać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.

Start up z systemem ERP

Usprawnisz przepływ informacji

Start-upy charakteryzuje szybkie tempo ewolucji i rozwoju. W takim klimacie niezbędne jest, aby wszyscy członkowie zespołu budującego młodą firmę mieli dostęp do informacji w każdej chwili. W przypadku braku ERP w firmie często tworzą się „silosy informacji” wewnątrz pojedynczych działów lub jednostek, do których dostęp mają wyłącznie ich członkowie. Zburzenie owych „silosów” eliminuje potencjalne ryzyko występowania konfliktów i nieporozumień wewnątrz zespołu, których następstwem potencjalnie byłoby ograniczenie wzrostu start-upu.

Bardziej owocna współpraca

Każda firma we wczesnym stadium rozwoju nie może sobie pozwolić na zatrudnienie bardzo licznego grona specjalistów. W takiej sytuacji tym bardziej istotne jest odpowiednie wykorzystanie pełnego potencjału tych pracowników, których mamy w zespole. Dzięki systemowi ERP każdy start-up może dzielić się z innymi informacjami, a także aktualizować je w czasie rzeczywistym. Takie podejście sprawia, że start-upy odkrywają zupełnie nowe możliwości współpracy, a co najważniejsze mogą robić więcej za mniej.

Zmniejsz koszty

Żadna firma, ale zwłaszcza start-upy nie mogą sobie pozwolić na marnowanie pieniędzy. Płatność za oddzielne aplikacje i programy do zarządzania różnymi obszarami firmy są tym rodzajem kosztu, który można znacząco zmniejszyć. Bardzo pomocny może okazać się w tej materii odpowiedni system ERP składający się z wielu modułów dopasowanych do określonych potrzeb firm (taki systemem jest np. enova365). Początkowo koszty użytkowania oprogramowania do zarządzania firmą mogą wydawać się zbędne. Należy jednak pamiętać, iż długoterminowe oszczędności zdecydowanie bardziej przewyższą pierwotną inwestycję.

Kontroluj sytuację na rynku

Małe firmy muszą włożyć ogromny wysiłek, żeby zwiększyć swój udział w rynku oraz wyeksponować przewagę konkurencyjną. Dysponując ograniczonymi środkami na działania marketingowe oraz te związane z Public Relations, na pierwszy plan wysuwa się dobór odpowiedniej (skutecznej) strategii. Taką można stworzyć jedynie dysponując odpowiednimi danymi rynkowymi. Najlepiej mieć je wszystkie w jednym miejscu, móc łatwo analizować, a także prognozować ich wpływ na przyszłość firmy. Dobry system ERP dla start-upów dysponuje modułami dedykowanymi tzw. business intelligence, które wykonają za Ciebie większość automatycznych z powyższych zadań.

Buduj kulturę firmy

Ma ona ogromny wpływ na atmosferę, a także produktywność członków Twojego zespołu. Oprogramowanie ERP dla start-upu jest co prawda narzędziem technologicznym, ale wpływa także na to, jak ludzie wewnątrz start-upu współpracują ze sobą. System ten pozwala również określić role poszczególnych osób w firmie. Pozytywna i innowacyjna kultura firmy, w której każdy pracownik może dzielić się informacjami i realnie wpływać na realizowane projekty zaowocuje w bliższej niż myślisz przyszłości.

Czy start-up z systemem ERP to skuteczna optymalizacja?

Jesteśmy przekonani, że już teraz wiesz, Drogi Przedsiębiorco, jak wiele dobrego może zyskać Twoja firma, dzięki korzystaniu z dobrego systemu ERP. Niezależnie od tego, czy jest to wielka firma, czy znajdujący się dopiero na początku swojej biznesowej drogi start-up.