1. Strona główna
  2. Blog
  3. Analityka danych. Jak skutecznie wykorzystać ją do zbudowania przewagi rynkowej?

Większość firm działających obecnie na rynku generuje ogrom danych. Ich odpowiednie wykorzystanie umożliwia organizacji wypracowanie skutecznej strategii i gwarantuje stały rozwój. Warto zadać sobie pytanie, jak wykorzystać analitykę danych, żeby dane stały się paliwem, które napędzi rozwój firmy?

Jak wykorzystać analitykę danych?

Lista możliwości wynikających z wykorzystania danych jest długa – od odblokowania ukrytej wiedzy, która może ułatwić optymalizację codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przez uzyskanie przewagi konkurencyjnej, aż po rozwój nowych produktów (takich, których klienci rzeczywiście potrzebują) oraz podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Jednak czerpanie wymienionych wyżej profitów wymaga wdrożenia w firmie pewnych fundamentalnych i jednocześnie prostych zasad. Jak wykorzystać dane w prawidłowy sposób?

jak wykorzystać dane

Spis treści:

  1. Upewnij się, że informacje, na których bazujesz, są wiarygodne
  2. Nie ignoruj nieuporządkowanych danych
  3. Zastosuj naukowe podejście
  4. Zautomatyzuj procesy przetwarzania danych i analizuj je w czasie rzeczywistym
  5. Wprowadzenie kultury organizacji wspieranej przez efektywne wykorzystanie danych
  6. Dodatkowo motywuj pracowników

1. Upewnij się, że informacje, na których bazujesz, są wiarygodne

Firma oparta na danych może być budowana wyłącznie na podstawie wiarygodnych informacji. Dlatego już na wstępnym etapie musisz zadbać o właściwą selekcję danych oraz odpowiednie standardy ich przetwarzania. Wszelkie analizy oraz prezentacje informacji są ważne, ale fundament stanowi jakość „surowych” danych. Jeśli odpowiednio nie zadbasz o nią już na starcie, wówczas dalsze analizy nie będą w 100 proc. dokładne.

2. Nie ignoruj nieuporządkowanych danych

Oczywiście znaczną część danych, do których masz dostęp, stanowią te właściwie sklasyfikowane, które są przechowywane np. w firmowym systemie CRM lub ERP. Nie powinieneś jednak lekceważyć pozostałych nieuporządkowanych informacji mieszczących się w obrębie Twojej organizacji. Zaliczamy do nich np. wszelkie arkusze kalkulacyjne, ekstrakty danych ad hoc, pliki multimedialne czy pozostałe materiały podobnego typu. Repozytoria te często ulokowane są w wielu miejscach, takich jak m.in. serwery, firmowe komputery, nośniki wymienne czy chmury obliczeniowe. To wszystko sprawia, że wiele firm bagatelizuje te dane, uważając, że koszty ich zbierania oraz analityki są niewspółmierne do korzyści.

Nic bardziej mylnego! Jedynie stały dostęp, interpretowanie wszystkich danych oraz informacji (także tych nieuporządkowanych automatycznie przez system CRM czy ERP), a następnie wyodrębnianie na ich podstawie wartości biznesowych, może dać organizacji długotrwałą przewagę na rynku.

3. Zastosuj naukowe podejście

Analityk danych to specjalista, który ma kluczowe znaczenie w przypadku rozwiązywania złożonych problemów związanych z danymi. Jego głównym zadaniem jest przekształcanie ich w konkretne wnioski oraz informacje, które następnie są wykorzystywane przez pracowników pozostałych działów firmy.

Jak wykorzystać dane, aby wyciągać odpowiednie wnioski? Analityka informacji wymaga szeregu specjalistycznych umiejętności do pracy na danych, takich jak m.in. matematyka stosowana i statystyka, informatyka, rozpoznawanie wzorców, machine learning, przetwarzanie języka naturalnego i badań operacyjnych. Dlatego naukowe podejście do analityki danych, wspierane odpowiednim oprogramowaniem, powinno być traktowane w firmie jako bardzo ważne uzupełnienie procesów związanych z architekturą informacji oraz analizami biznesowymi.

4. Zautomatyzuj procesy przetwarzania danych i analizuj je w czasie rzeczywistym

Ogrom generowanych danych rodzi problem braku czasu na ich manualne porządkowanie i segregowanie. Rozwiązaniem tej kwestii jest automatyzacja części tego typu procesów za pomocą dedykowanego oprogramowania CRM lub ERP. Pozwoli to na zwiększenie prędkości, z jaką można podejmować działania oraz minimalizację błędów ludzkich.

Kluczowe jest jednak, żeby na etapie wdrażania strategii automatyzacji dobrze przeanalizować, które procesy można ulepszyć czy przyspieszyć za pomocą danych, a które wymagają ludzkiej „ręki”.

5. Wprowadzenie kultury organizacji wspieranej przez efektywne wykorzystanie danych

Korzystanie z informacji w procesie decyzyjnym zarówno przez liderów przedsiębiorstwa, jak i również pracowników niższych szczebli sprawia, że wzrasta efektywność podejmowanych decyzji. Można również z większym prawdopodobieństwem przewidywać ich skutki. Dodatkowo taka kultura organizacyjna tworzy wewnątrz firmy środowisko interdyscyplinarnej współpracy, np. gdy handlowcy chcą poznać i przede wszystkim zrozumieć historię poprzednich sprzedaży, mile widziane są przez nich wszelkie spostrzeżenia członków innych działów, dzięki którym mogą przygotować strategię sprzedażową uwzględniającą pełny obraz preferencji i potrzeb danego klienta. Takie podejście przekłada się na tworzenie nowych możliwości biznesowych oraz skuteczną ekspansję na nowe rynki.

Aby zminimalizować ryzyko błędnych założeń, konieczne jest wdrożenie odpowiednich zasad logiki biznesowej oraz klarownych zasad wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy.

6. Dodatkowo motywuj pracowników

Aby Twoja firma w pełni czerpała korzyści wynikające z analizy i przetwarzania danych, konieczne jest, aby wszyscy pracownicy w takim samym stopniu angażowali się w ten proces. Planując zatem strategię warto uwzględnić dodatkowe motywacje i zachęty dla członków firmowego zespołu związane z analityką danych. Przydziel także indywidualne cele i zadania dla każdego pracownika, które będą odzwierciedlały wkład danej osoby w pomyślną transformację firmy w “maszynę wytwarzający wzrost” dzięki danym. Na tej podstawie możesz nagrodzić najbardziej zaangażowane osoby. W ten sposób unikniesz także ryzyka wystąpienia efektu “to nie należy do moich obowiązków”.

Każda firma dążąca do zdominowania swojej branży i wyprzedzenia konkurencji musi wykorzystać do tego celu odpowiednio zebrane oraz przeanalizowane dane. Im szybciej zdasz sobie z tego sprawę i zaczniesz wprowadzać model oparty o analitykę informacji, tym szybciej osiągniesz upragniony wzrost biznesu.