Monitoring pod lupą RODO

Od wejścia w życie RODO minęło już ponad 5 miesięcy. Wciąż jednak odkrywamy nowe obszary – często nieoczywiste – życia i biznesu, które rozporządzenie to mocno „dotyka”. Jednym z nich jest monitoring wizyjny. Dziś wyjaśnimy Wam, jak dostosować go w firmie do wymogów RODO, aby nie zostać ukaranym.