1. Strona główna
  2. Blog
  3. Funkcjonalności enova365 dla Biur Rachunkowych

System enova365 jest przygotowany do pełnej i kompleksowej obsługi Biur Rachunkowych, a innowacyjne rozwiązania umożliwiają sprawną obsługę Klientów, uwzględniając zgodność z przepisami, automatyzację działań oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych. Przedstawiamy najistotniejsze funkcjonalności systemu ERP dla Biur Rachunkowych.

Księgowość

Poza funkcjami opartymi o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza wiele funkcji związanych z automatyzacją i ewidencjonowaniem deklaracji i dokumentów. Moduł księgowości został przygotowany z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. To kompleksowa obsługa księgowa firmy w zakresie ewidencjonowania i księgowania dokumentów, a także sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących i okresowych, m.in.:

  • Księga Handlowa,
  • Księga Przychodów i Rozchodów,
  • ewidencja ryczałtowa,
  • ewidencja VAT,
  • generowanie i wysyłka wszystkich typów JPK,
  • rozliczanie kosztów międzyokresowych.

ZOBACZ TEŻ: PRACA ZDALNA W ENOVA365

Kadry Płace

Część kadrowa systemu jest przygotowana do przechowywania pełnej informacji o danych personalnych zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców, o ich rodzinach, zatrudnieniu (etat, umowy zlecenia, etc.), o czasie pracy i nieobecnościach. Odnotowane zmiany w zgromadzonych danych automatycznie tworzą historię zatrudnienia pracownika. W module realizowane są wszystkie czynności związane z procesami płacowymi: definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac, a także automatyczne generowanie wielu list płac w dowolnym okresie rozliczeniowym, a także automatyczne tworzenie deklaracji dla Urzędów Skarbowych oraz wszystkich wymaganych przepisami ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Księga Inwentarzowa

Moduł Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń, związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego to platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami i ma charakter B2B. Użytkownikiem modułu jest właściciel lub pracownik firmy będącej Klientem Biura Rachunkowego. Biuro udostępnia Klientom Pulpit w formie dodatkowej usługi.

Jeśli chcesz poznać wszystkie możliwości jakie oferuje enova365 dla Biura Rachunkowego, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z funkcji połączenia telefonicznego z konsultantem.