1. Strona główna
 2. Blog
 3. Dofinansowanie projektów środkami unijnymi

Województwa małopolskie oraz śląskie zostały objęte programem dofinansowania ze środków unijnych na badania przemysłowe i prace rozwojowe, a także innowacje w przedsiębiorstwie. W ramach wspieranych przedsięwzięć możesz wprowadzić do swojej firmy lub rozbudować obecny system klasy ERP.

Do wsparcia w ramach dofinansowania środkami unijnymi będą kwalifikowały się projekty w ramach których Wnioskodawcy utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac badawczo – rozwojowych. Za wydatki kwalifikowane uznaje się zakup oprogramowania lub licencji na oprogramowanie, m.in. na oprogramowanie klasy ERP.

System enova365 jest zbudowany z modułów odpowiadających obszarom firmy, które ma wspierać. Każdy moduł może występować w trzech wariantach, odpowiadającym wielkości przedsiębiorstwa i potrzebom funkcjonalnym. Oprogramowanie enova365 jest dostępne w modelu licencyjnym czyli własnościowym lub abonamentowym jako ERP w chmurze.

Jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych?

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorstw, w szczególności mikro-, małych i średnich,
 • konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych,
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu reprezentowanych przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie środkami unijnymi – jak wygląda wsparcie?

Wsparcie obejmuje nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R (badawczo – rozwojowe) dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa.

Program dofinansowania ze środków unijnych zakłada również wsparcie przygotowań prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, a także walidację danego rozwiązania. To także objęcie asystą przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, a także uruchomienie pierwszej produkcji związanej z eksperymentalną pracą rozwojową.

Jaka jest wysokość dofinansowania ze środków unijnych?

W zależności od województwa, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów środkami unijnymi w ramach konkursu wynosi 74 802 180,07 zł w województwie małopolskim oraz 107 377 500 zł w województwie śląskim.

Więcej o projektach dowiesz się klikając w województwo, które Cię interesuje: małopolskie, śląskie.