1. Strona główna
  2. Blog
  3. Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

W dniu 19 stycznia 2024 roku, minister finansów Andrzej Domański ogłosił przesunięcie terminu wdrożenia KSeF w Polsce – zostanie ono opóźnione do roku 2025. Pierwotnie planowane na 1 lipca 2024 roku, terminowe uruchomienie systemu zostało zawieszone z powodu wykrytych krytycznych błędów. Zapowiedziano przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego, który ma być podstawą do ustalenia nowego terminu wdrożenia.

Przyczyny przesunięcia terminu KSeF na 2025

Jednym z głównych powodów opóźnienia jest złożoność technologiczna systemu KSeF. Zintegrowanie tak skomplikowanego systemu z istniejącymi strukturami podatkowymi i finansowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach poszczególnych przedsiębiorstw, stanowi ogromne wyzwanie.

Jak wskazał minister finansów Andrzej Domański, decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF została podjęta po wykryciu krytycznych błędów w systemie. Te błędy mogłyby znacznie zakłócić działanie systemu, powodując problemy nie tylko dla administracji podatkowej, ale również dla przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do korzystania z systemu. Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa systemu jest kluczowe dla jego sukcesu.

Odpowiedzialność za stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce była kolejnym czynnikiem, który wpłynął na decyzję o przesunięciu terminu. Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, iż ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli pewność, że wystawione faktury będą prawidłowo przetwarzane i trafią do systemu bez zakłóceń. Niewystarczająco przetestowany i potencjalnie niestabilny system mógłby mieć negatywne konsekwencje dla prowadzenia działalności gospodarczej.

KSEF przesunięcie

Wpływ przesunięcia terminu wdrożenia KSeF na przedsiębiorców i system podatkowy

Decyzja o przesunięciu terminu KSeF na 2025 spotkała się z różnymi reakcjami ze strony przedsiębiorców. Dla wielu z nich opóźnienie może oznaczać dodatkowy czas na przygotowanie się do nowych wymogów systemu e-fakturowania. Niemniej jednak, dla części przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które już podjęły kroki w celu adaptacji do systemu KSeF, przesunięcie terminu może oznaczać konieczność ponownego dostosowania planów i strategii.

KSeF jest postrzegany jako istotny element uszczelnienia systemu VAT w Polsce, co miałoby pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa. Opóźnienie w jego wdrożeniu może mieć krótkoterminowe skutki dla oczekiwanych przychodów z VAT, co wymaga uwzględnienia w planowaniu finansowym państwa.

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Co dalej z systemem?

Po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego, Ministerstwo Finansów ma zamiar ogłosić nowy termin wdrożenia KSeF. Do tego czasu podatnicy w Polsce mogą korzystać z systemu KSeF na zasadzie dobrowolności. Ministerstwo podkreśla, że priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz stabilności systemu podatkowego.

Przedsiębiorcy muszą kontynuować przygotowania do pracy z KSeF, mimo przesunięcia terminu jego obowiązkowego wdrożenia. Warto zwrócić uwagę na dostępne narzędzia i wsparcie, które mogą pomóc w adaptacji do nowego systemu e-fakturowania. To także okazja do przeglądu i ewentualnej aktualizacji wewnętrznych systemów księgowych i fakturujących, aby zapewnić ich zgodność z wymogami KSeF.

Decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia KSeF jest także wynikiem starannego planowania i wizji przyszłych kierunków rozwoju systemu podatkowego w Polsce. Ministerstwo Finansów ma bowiem za zadanie nie tylko reagować na bieżące wyzwania, ale również przewidywać i kształtować przyszłość systemu podatkowego w sposób, który wspiera zarówno interesy państwa, jak i jego obywateli.

Przesunięcie wdrożenia KSeF na 2025 a perspektywy na przyszłość

Obecna sytuacja stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla polskiego systemu podatkowego oraz dla przedsiębiorców. Choć opóźnienie może wydawać się przeszkodą w krótkoterminowej perspektywie, jest to krok konieczny do zapewnienia, że system KSeF będzie funkcjonował efektywnie i bezpiecznie. Warto również podkreślić, że długoterminowe korzyści z wdrożenia takiego systemu – zarówno dla państwa, jak i przedsiębiorstw – mogą być znaczące.